Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

GUMISING! Blg. 2 2019 | Anim na Aral na Dapat Ituro sa mga Anak

Anim na Aral na Dapat Ituro sa mga Anak

Paano mo gustong lumaki ang anak mo?

  • May pagpipigil sa sarili

  • Mapagpakumbaba

  • Matatag

  • Responsable

  • May-gulang

  • Tapat

Para magkaroon ng ganitong mga katangian ang anak mo, kailangan niya ang iyong patnubay.

Tatalakayin sa magasing ito ang anim na mahahalagang aral na dapat mong ituro sa iyong anak para maihanda siya sa paglaki niya.

 

Ang mga Pakinabang ng Pagpipigil sa Sarili

Bakit mahalaga ang pagpipigil sa sarili, at paano tayo magkakaroon nito?

Kung Paano Magiging Mapagpakumbaba

Kung tuturuan mong maging mapagpakumbaba ang iyong anak, makakatulong ito sa kaniya ngayon at sa hinaharap.

Kung Paano Magiging Matatag

Mas makakayanan ng mga batang tinuruang maging matatag ang mga problema sa buhay.

Kung Paano Magiging Responsable

Kailan nagsisimulang matutong maging responsable ang isa, habang bata pa siya o kapag adulto na?

Mahalaga ang Patnubay ng Adulto

Kailangan ng mga bata ang patnubay sa buhay, pero saan nila ito makukuha?

Kailangan ang mga Pamantayang Moral

Kung tuturuan mo ang anak mo na sumunod sa mga pamantayang moral, magkakaroon siya ng matatag na pundasyon para sa hinaharap.

Higit Pang Tulong Para sa mga Magulang

Kailangan din ng mga magulang ang patnubay sa buhay. Para sa higit pang impormasyon, magpunta sa jw.org/tl.