Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Repaso Para sa Pamilya

Repaso Para sa Pamilya

Repaso Para sa Pamilya

Ano ang Kulang sa Larawang Ito?

Basahin ang Hukom 7:15-22. Ngayon, tingnan mo ang larawan. Anu-ano ang kulang sa larawan? Isulat sa ibaba ang iyong mga sagot.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

PARA SA TALAKAYAN:

Bakit nanalo sa labanan si Gideon at ang kaniyang hukbo? Bakit napakatapang nila? Kailan mo kailangang maging matapang na gaya ni Gideon?

KILALA MO BA SI HARING DAVID?

4. Ilan ang kuya ni David?

CLUE: Basahin ang 1 Samuel 16:10, 11.

․․․․․

5. Sino ang pinakamatandang kuya ni David?

CLUE: Basahin ang 1 Samuel 17:28.

․․․․․

PARA SA TALAKAYAN:

Bakit kaya hindi naging mabait kay David ang kaniyang pinakamatandang kuya? Bakit kailangan mong maging mabait sa iyong mga kapatid?

MGA BATA, HANAPIN ANG LARAWAN

Saang mga pahina makikita ang mga larawang ito? Masasabi mo ba kung ano ang nangyayari sa bawat larawan?

MULA SA ISYUNG ITO

Sagutin ang mga tanong na ito, at isulat ang nawawalang (mga) talata sa Bibliya.

PAHINA 4 Anong uri ng buklod ang pag-aasawa? Mateo 19:․․․

PAHINA 9 Isang “kagandahan” na gawin ang ano? Kawikaan 19:․․․

PAHINA 12 Ano ang puso? Jeremias 17:․․․

PAHINA 22 Ano ang pananampalataya? Hebreo 11:․․․

● Nasa pahina 15 ang mga sagot

MGA SAGOT SA PAHINA 31

1. Mga tambuli.

2. Mga banga.

3. Mga sulo.

4. Pito.

5. Eliab.