ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Pebrero 2018

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Abril 2 hanggang 29, 2018.

Tularan ang Pananampalataya at Pagkamasunurin Nina Noe, Daniel, at Job

Naranasan ng tapat na mga lalaking ito ang ilan sa mga problema natin. Ano ang nakatulong sa kanila na mapanatili ang kanilang katapatan?

Kilala Mo Ba si Jehova Gaya Nina Noe, Daniel, at Job?

Paano nakilala ng mga lalaking ito ang Makapangyarihan-sa-lahat? Paano ito nakatulong sa kanila? Paano tayo magkakaroon ng pananampalatayang katulad ng sa kanila?

TALAMBUHAY

Lahat ng Bagay ay Posible kay Jehova

Nagbago ang buhay ng isang mag-asawa dahil sa magagandang bagay na narinig sa isang bus sa Kyrgyzstan.

Ano ang Ibig Sabihin ng Pagiging Taong Espirituwal?

Inilalarawan ng Bibliya ang “taong espirituwal” at ang pagkakaiba nito sa “taong pisikal.”

Sumulong Bilang Taong Espirituwal!

Hindi tayo awtomatikong nagiging taong espirituwal dahil lang sa kaalaman sa Bibliya. Ano pa ang kailangan?

Kagalakan—Isang Katangian Mula sa Diyos

Kung nawawala ang kagalakan mo dahil sa pang-araw-araw na mga problema, paano mo ito maibabalik?

MULA SA AMING ARCHIVE

Naipalaganap ng mga Pahayag Pangmadla ang Mabuting Balita sa Ireland

Ano ang nakakumbinsi kay C. T. Russell na ang bukirin doon ay “hinog na at naghihintay na upang anihin”?