ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Oktubre 2019

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Disyembre 2-29, 2019.

1919—100 Taon Na ang Nakalipas

Noong 1919, pinalakas ni Jehova ang kaniyang bayan para lubusang makapangaral. Pero bago iyan, isang malaking pagbabago ang kailangang gawin ng mga Estudyante ng Bibliya.

Paghatol ng Diyos—Lagi Ba Siyang Nagbibigay ng Sapat na Babala?

Nagbababala ngayon ang Diyos na Jehova tungkol sa isang “bagyo” na mas mapanganib pa kaysa sa pinakamasamang lagay ng panahon. Paano niya ito ginagawa?

Manatiling Abala sa Dulo ng “mga Huling Araw”

Anong mga pangyayari ang magaganap sa pagtatapos ng “mga huling araw”? Ano ang inaasahan ni Jehova na gagawin natin habang hinihintay ang mga pangyayaring iyon?

Manatiling Tapat sa Panahon ng “Malaking Kapighatian”

Ano ang inaasahan ni Jehova na gagawin natin sa “malaking kapighatian”? At paano tayo ngayon makakapaghanda para makapanatili tayong tapat sa panahong iyon?

Ano ang Pangyayarihin ni Jehova na Magawa Mo?

Noon, binigyan ni Jehova ang mga lingkod niya ng pagnanais at lakas para kumilos. Paano tayo tinutulungan ni Jehova ngayon para makapaglingkod tayo sa kaniya?

Ibigay kay Jehova ang Bukod-Tanging Debosyon

Tingnan ang dalawang bagay sa ating buhay na makakatulong sa atin na makita kung hanggang saan ang ating debosyon kay Jehova.