ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Nobyembre 2023

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Enero 8–Pebrero 4, 2024.

ARALING ARTIKULO 46

Tinitiyak sa Atin ni Jehova na Gagawin Niyang Paraiso ang Lupa

Artikulo para sa linggo ng Enero 8-14, 2024.

ARALING ARTIKULO 47

Paano Natin Mapapanatiling Masidhi ang Pag-ibig Natin sa Isa’t Isa?

Artikulo para sa linggo ng Enero 15-21, 2024.

ARALING ARTIKULO 48

Siguradong Tutulungan Ka ni Jehova sa Mahihirap na Sitwasyon

Artikulo para sa linggo ng Enero 22-28, 2024.

ARALING ARTIKULO 49

Sasagutin Kaya ni Jehova ang mga Panalangin Ko?

Artikulo para sa linggo ng Enero 29–​Pebrero 4, 2024.

TALAMBUHAY

Panatag Ako Kasi Nagtitiwala Ako kay Jehova

Talambuhay: Israel Itajobi.

Naabot ni Hulda ang Goal Niya

Ano ang ginawa ni Hulda para makabili siya ng tablet na magagamit niya sa ministeryo at mga pulong?