Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Anong Regalo ang Maibibigay Natin kay Jehova?

Anong Regalo ang Maibibigay Natin kay Jehova?

MINSAN, sinabi ni Jesus: “May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap.” (Gawa 20:35) Ang katotohanang iyan ay kumakapit sa ating kaugnayan kay Jehova. Bakit? Binigyan tayo ni Jehova ng maraming regalo na nagpapasaya sa atin, pero lalo tayong magiging masaya kung tayo naman ang magbibigay ng regalo sa kaniya. Anong regalo ang maibibigay natin kay Jehova? Sinasabi ng Kawikaan 3:9: “Parangalan mo si Jehova ng iyong mahahalagang pag-aari.” Kasali rito ang ating panahon, talento, lakas, at materyal na pag-aari. Kapag ginagamit natin ang mga ito para itaguyod ang tunay na pagsamba, nagbibigay tayo ng regalo kay Jehova, na nagpapasaya sa atin.

Kung tungkol sa ating materyal na pag-aari, ano ang tutulong sa atin para hindi natin makaligtaang ibigay ang ating regalo kay Jehova? Sinabi ni apostol Pablo sa mga taga-Corinto na ‘magbukod ng anumang maiipon’ bilang kontribusyon. (1 Cor. 16:2) Ano ang puwede mong gawin kung gusto mong malaman ang iba pang detalye kung paano ginagawa sa inyong lugar ang pagbibigay ng donasyon? Tingnan ang kahon sa ibaba.

Ang pagdo-donate online ay hindi available sa lahat ng bansa. Pero ang ibang paraan ng pagdo-donate ay makikita sa web page na donasyon. Sa ilang bansa, makikita sa web page na iyon ang mga sagot sa karaniwang mga tanong tungkol sa donasyon.