Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Kabataan—Tumayo Kayong Matatag Laban sa Diyablo

Mga Kabataan—Tumayo Kayong Matatag Laban sa Diyablo

“Isuot ninyo ang kumpletong kagayakang pandigma mula sa Diyos upang makatayo kayong matatag laban sa mga pakana ng Diyablo.”—EFE. 6:11.

AWIT: 79, 140

1, 2. (a) Bakit nananalo ang mga kabataang Kristiyano laban sa masasamang espiritu? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Ano ang susuriin natin?

ITINULAD ni apostol Pablo ang ating buhay bilang Kristiyano sa mga sundalong nakikipaglaban. Pero ang ating pakikipagdigma ay hindi literal kundi espirituwal. Gayunpaman, ang ating mga kaaway ay totoo. Si Satanas at ang mga demonyo ay bihasa at makaranasan sa pakikipaglaban. Sa unang tingin, parang malabo ang tsansa nating manalo, lalo na ang mga kabataan. Paano magtatagumpay ang mga kabataang Kristiyano laban sa makapangyarihan at masasamang espiritu? Ang totoo, puwedeng manalo ang mga kabataan, at nananalo na nga sila! Bakit? Dahil ‘patuloy silang nagtatamo ng lakas sa Panginoon.’ At hindi lang iyan. Tulad ng mga bihasang sundalo, ‘isinuot nila ang kumpletong kagayakang pandigma mula sa Diyos.’—Basahin ang Efeso 6:10-12.

2 Nang banggitin ni Pablo ang ilustrasyong iyan, marahil nasa isip niya ang kagayakang isinusuot ng mga sundalong Romano. (Gawa 28:16) Suriin natin kung bakit angkop ang ilustrasyong ito. At pansinin ang sinabi ng ilang kabataan tungkol sa mga hamon at  pakinabang ng pagsusuot ng bawat bahagi ng espirituwal na kagayakang pandigma.

Suot Mo Ba ang Kumpletong Kagayakang Pandigma?

“BIGKIS NA KATOTOHANAN”

3, 4. Paanong ang katotohanan mula sa Bibliya ay tulad ng isang sinturon ng Romanong militar?

3 Basahin ang Efeso 6:14. Ang bigkis, o sinturon, ng Romanong militar ay may mga plate na metal na pumoprotekta sa baywang ng isang sundalo. Dinisenyo ito para gumaan ang suot niyang baluti. Ang ilang sinturon ay may matitibay na clip na naghahawak sa tabak at sundang. Kapag mahigpit na nakasuot ang sinturon, makatatayong matatag sa labanan ang isang sundalo.

4 Sa katulad na paraan, ang katotohanang natututuhan natin sa Salita ng Diyos ay poprotekta sa atin mula sa maling mga turo. (Juan 8:31, 32; 1 Juan 4:1) At habang sumisidhi ang pag-ibig natin sa katotohanan, mas nagiging komportable tayo sa pagsusuot ng ating “baluti,” ang pamumuhay ayon sa matuwid na mga pamantayan ng Diyos. (Awit 111:7, 8; 1 Juan 5:3) Isa pa, kapag malinaw nating nauunawaan ang mga katotohanan mula sa Salita ng Diyos, makapaninindigan tayo sa ating paniniwala at maipagtatanggol natin ito laban sa mga mananalansang.—1 Ped. 3:15.

5. Bakit dapat lagi tayong magsabi ng totoo?

5 Kapag ang katotohanan sa Bibliya ay nakabigkis na mabuti sa atin, wika nga, mamumuhay tayo ayon dito at magsasabi ng totoo sa lahat ng oras. Bakit hindi tayo dapat magsinungaling? Dahil ang pagsisinungaling ang isa sa pinakaepektibong sandata ni Satanas. Masama ang epekto nito sa nagsasabi at sa naniniwala rito. (Juan 8:44) Kaya kahit hindi tayo sakdal, iniiwasan nating magsinungaling sa abot ng ating makakaya. (Efe. 4:25) Pero isa itong hamon. Sinabi ng 18-anyos na si Abigail: “Kung minsan, parang hindi sulit ang magsabi ng totoo, lalo na kung ang pagsisinungaling ay tutulong sa iyo na malusutan ang mahirap na sitwasyon.” Pero bakit sinisikap niyang laging magsabi ng totoo? “Kapag tapat ako,” ang sabi niya, “nagkakaroon ako ng malinis na budhi sa harap ni Jehova. At alam ng mga magulang at kaibigan ko na mapagkakatiwalaan nila ako.” Sinabi naman ng 23-anyos na si Victoria: “Kapag nagsasabi ka ng totoo at naninindigan sa mga paniniwala mo, puwede kang ma-bully. Pero lagi itong may pakinabang: Pagtitiwalaan ka, mas mapapalapít ka kay Jehova, at irerespeto ka ng mga nagmamahal sa iyo.” Talagang sulit na laging nakasuot sa ating baywang ang “bigkis na katotohanan.”

Bigkis na katotohanan (Tingnan ang parapo 3-5)

“BALUTI NG KATUWIRAN”

6, 7. Bakit itinulad ang katuwiran sa isang baluti?

6 Isa sa uri ng baluting isinusuot ng sundalong Romano noong unang siglo ay binubuo ng pahalang na mga piraso ng bakal na magkakapatong ang gilid. Ang mga pirasong ito ay binaluktot para lumapat sa kaniyang katawan at ikinakabit sa mga strap na katad o balat gamit ang mga pangawit na metal at mga buckle. Ang balikat naman ng sundalo ay natatakpan ng mas maraming piraso ng bakal na nakakabit sa katad. Medyo hiráp kumilos ang isang sundalo sa ganitong kasuotan, at kailangan niyang regular na tingnan kung nasa tamang puwesto pa rin ang mga piraso nito. Pero dahil sa baluti, hindi matatamaan ng talim ng tabak o ng dulo ng suligi ang kaniyang puso o iba pang mahahalagang organ.

7 Tamang-tama ang simbolong ito kung paano pinoprotektahan ng matuwid na mga pamantayan ni Jehova ang ating makasagisag na puso! (Kaw. 4:23) Kung paanong hindi ipagpapalit ng isang sundalo ang kaniyang bakal na baluti sa isa na gawa sa mas mababang uri ng metal, hinding-hindi rin natin ipagpapalit ang pamantayan ni Jehova sa ating sariling pananaw. Hindi sakdal ang pananaw natin kaya hindi ito makapagbibigay ng proteksiyon na kailangan natin. (Kaw. 3:5, 6) Kaya sinisiguro natin na ang ‘mga piraso ng bakal’ na ibinigay sa atin ni Jehova ay pumoprotekta pa rin sa ating puso.

8. Bakit sulit na manindigan sa mga pamantayan ni Jehova?

 8 Nadarama mo ba kung minsan na pabigat o hadlang sa iyong kalayaan ang matuwid na mga pamantayan ni Jehova? Sinabi ng 21-anyos na si Daniel: “Pinagtatawanan ako ng mga titser ko at kaeskuwela dahil sinusunod ko ang mga pamantayan ng Bibliya. Nawalan tuloy ako ng tiwala sa sarili at nadepres.” Paano niya ito napagtagumpayan? “Nang bandang huli,” ang sabi niya, “nakita ko ang pakinabang ng pagsunod sa mga pamantayan ni Jehova. May mga ‘kaibigan’ ako na gumamit ng droga; ang iba naman ay huminto sa pag-aaral. Nakakalungkot isipin ang nangyari sa kanila. Talagang pinoprotektahan tayo ni Jehova.” Sinabi naman ng 15-anyos na si Madison: “Nahihirapan akong manindigan sa mga pamantayan ni Jehova at huwag gawin ang gusto ng mga kaedaran ko.” Ano ang ginawa niya? “Ipinapaalala ko sa aking sarili na dala-dala ko ang pangalan ni Jehova at na ang tuksong iyon ay paraan ni Satanas para puntiryahin ako. Kapag napaglalabanan ko ang tukso, masayang-masaya ako.”

Baluti ng katuwiran (Tingnan ang parapo 6-8)

‘MGA PAA NA MAY SUOT NA PANYAPAK PARA SA MABUTING BALITA NG KAPAYAPAAN’

9-11. (a) Anong makasagisag na sandalyas ang isinusuot ng mga Kristiyano? (b) Ano ang makatutulong para maging mas madali sa atin ang pangangaral ng mabuting balita?

9 Basahin ang Efeso 6:15. Ang isang sundalong Romano na walang suot na panyapak ay hindi handang makipaglaban. Ang kaniyang tulad-sandalyas na panyapak ay gawa sa tatlong suson ng balat na pinagdikit-dikit para maging matibay at komportable sa paa.

10 Kung ang panyapak na isinusuot ng mga sundalong Romano ay nakatutulong sa kanila sa digmaan, ang makasagisag na panyapak naman na isinusuot ng mga Kristiyano ay tumutulong sa kanila na ihayag ang mensahe ng kapayapaan. (Isa. 52:7; Roma 10:15) Pero kailangan pa rin ang lakas ng loob para mangaral kapag may pagkakataon. “Dati, takót akong magpatotoo sa mga kaklase ko,” ang sabi ng 20-anyos na si Bo. “Siguro dahil mahiyain ako. Kapag naiisip ko iyon, nagtataka ako kung bakit ako gano’n. Ngayon, masaya akong makapagpatotoo sa mga kaedaran ko.”

11 Nakita ng maraming kabataan na kapag handa silang magpatotoo, mas madali para sa kanila na gawin iyon. Ano ang puwede mong gawin para maging handa? “Lagi akong may dalang literatura sa bag ko,” ang sabi ng 16-anyos na si Julia, “at nakikinig ako sa opinyon at paniniwala ng mga kaklase ko. Kaya nakakaisip ako ng mga bagay na makakatulong sa kanila. Kapag handa ako, nakakausap ko sila tungkol sa mga bagay na talagang makikinabang sila.” Sinabi ng 23-anyos na si Makenzie: “Kapag mabait ka at marunong makinig, magkakaideya ka sa pinagdaraanan ng mga kaedaran mo. Binabasa ko ang lahat ng mga publikasyon tungkol sa mga kabataan. Kaya naman, naipapakita ko sa kanila mula sa Bibliya o sa jw.org kung ano ang makakatulong sa kanila.” Ipinakikita ng mga sinabi nila na kapag handa tayong mangaral, mas lumalapat sa ating mga paa ang “sandalyas” natin.

Mga paa na may suot na panyapak (Tingnan ang parapo 9-11)

“MALAKING KALASAG NG PANANAMPALATAYA”

12, 13. Ano ang ilan sa “nag-aapoy na mga suligi” ni Satanas?

12 Basahin ang Efeso 6:16. Ang “malaking kalasag” ng isang sundalong Romano ay parihaba at tumatakip mula sa kaniyang balikat hanggang tuhod. Pinoprotektahan siya nito mula sa tabak, sibat, at suligi.

13 Ang ilan sa “nag-aapoy na mga suligi” na maaaring ipanà ni Satanas sa iyo ay ang mga kasinungalingan tungkol kay Jehova—na hindi Siya nagmamalasakit sa iyo at na hindi ka karapat-dapat mahalin. Pinaglalabanan ng 19-anyos na si Ida ang pakiramdam na wala siyang halaga. Sinabi niya: “Madalas na nararamdaman kong hindi malapít sa akin si  Jehova at ayaw niya akong maging kaibigan.” Paano niya ito hinarap? “Napakalaking tulong sa aking pananampalataya ang mga pulong,” ang sabi ni Ida. “Dati, nakaupo lang ako at hindi nagkokomento, kasi iniisip kong wala namang gustong makinig sa sasabihin ko. Pero ngayon, naghahanda na ako para sa pulong at sinisikap kong magkomento ng dalawa o tatlong beses. Mahirap gawin, pero mas masarap sa pakiramdam kapag ginagawa ko iyon. At talagang nakapagpapatibay ang mga kapatid. Kaya pagkatapos ng pulong, lagi akong umuuwi na alam kong mahal ako ni Jehova.”

14. Anong katotohanan ang idiniriin ng karanasan ni Ida?

14 Idiniriin ng karanasan ni Ida ang isang mahalagang katotohanan: Hindi nagbabago ang sukat ng kalasag ng isang sundalo, pero ang sukat ng ating kalasag ng pananampalataya ay puwedeng lumiit o lumaki. Depende ito sa atin. (Mat. 14:31; 2 Tes. 1:3) Napakahalaga ngang patibayin ang ating pananampalataya!

Malaking kalasag ng pananampalataya (Tingnan ang parapo 12-14)

“HELMET NG KALIGTASAN”

15, 16. Bakit ang pag-asa ay katulad ng isang helmet?

15 Basahin ang Efeso 6:17. Ang helmet na isinusuot ng sundalong Romano ay dinisenyo para protektahan ang kaniyang ulo, leeg, at mukha. Ang ilang helmet ay may hawakan para mabitbit ito ng isang sundalo.

16 Tulad ng helmet na pumoprotekta sa utak ng isang sundalo, pinoprotektahan ng ating “pag-asa ng kaligtasan” ang ating isip, o ang ating kakayahang mag-isip. (1 Tes. 5:8; Kaw. 3:21) Dahil sa pag-asang iyan, nananatili tayong nakapokus sa mga pangako ng Diyos  at natutulungan tayong maging positibo kahit may problema. (Awit 27:1, 14; Gawa 24:15) Pero kung gusto nating maging epektibo ang ating “helmet,” dapat natin itong isuot, sa halip na bitbitin.

17, 18. (a) Paano maaaring ipatanggal sa atin ni Satanas ang ating helmet? (b) Paano natin maipakikita na hindi tayo nagpapalinlang kay Satanas?

17 Paano maaaring ipatanggal sa atin ni Satanas ang ating helmet? Pansinin ang sinabi niya kay Jesus. Tiyak na alam ni Satanas na taglay ni Jesus ang pag-asang maging tagapamahala ng sangkatauhan. Pero kailangan munang maghintay si Jesus sa itinakdang panahon ni Jehova. At bago iyan, kailangan muna siyang magdusa at mamatay. Kaya inalok ni Satanas si Jesus na mapabilis ang katuparan ng pag-asa niya. Sinabi ni Satanas na kung gagawa si Jesus ng isang gawang pagsamba, mapapasakaniya agad ang lahat ng iyon. (Luc. 4:5-7) Sa katulad na paraan, alam ni Satanas na bibigyan tayo ni Jehova ng magagandang bagay sa bagong sanlibutan. Pero kailangan muna nating maghintay, at baka nga dumanas pa tayo ng mga pagdurusa. Kaya tinutukso tayo ni Satanas na magkaroon ng magandang buhay ngayon. Gusto niyang unahin natin ang materyal na mga bagay—makuha itong lahat at makuha ito ngayon. Inuudyukan tayo ni Satanas na gawing pangalawahin lang sa ating buhay ang Kaharian.—Mat. 6:31-33.

18 Maraming kabataang Kristiyano ang hindi nagpalinlang kay Satanas. Halimbawa, sinabi ng 20-anyos na si Kiana: “Alam ko na ang tanging pag-asa para malutas ang lahat ng problema natin ay ang Kaharian ng Diyos.” Paano nakaapekto ang pag-asang ito sa kaniyang kaisipan at pagkilos? “Ang pag-asa sa Paraiso ang tumutulong sa akin na ilagay sa lugar ang sekular na mga tunguhin,” ang sabi pa niya. “Hindi ko ginagamit ang talento ko para kumita nang malaki ni sinisikap magkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho. Sa halip, ginagamit ko ang panahon ko at lakas sa espirituwal na mga tunguhin.”

Helmet ng kaligtasan (Tingnan ang parapo 15-18)

“TABAK NG ESPIRITU,” ANG SALITA NG DIYOS

19, 20. Paano tayo magiging bihasa sa paggamit ng Salita ng Diyos?

19 Ang tabak na ginagamit ng mga sundalong Romano sa pakikipaglaban noong panahong isulat ni Pablo ang kaniyang liham ay mga 50 sentimetro ang haba. Bihasa sila sa paggamit nito dahil araw-araw silang nagsasanay.

20 Itinulad ni Pablo ang Salita ng Diyos sa isang tabak na ibinigay sa atin ni Jehova. Pero kailangan nating matutuhan kung paano ito gagamitin nang mahusay kapag ipinagtatanggol ang ating paniniwala—o kapag itinutuwid ang ating pag-iisip. (2 Cor. 10:4, 5; 2 Tim. 2:15) Paano ka magiging bihasa sa paggamit nito? Sinabi ng 21-anyos na si Sebastian: “Kapag nagbabasa ako ng Bibliya, nagsusulat ako ng isang talata sa bawat kabanatang binabasa ko. Iniipon ko ang lahat ng paborito kong talata. Dahil dito, mas nagiging kaayon ng kaisipan ni Jehova ang isip ko.” Sinabi naman ni Daniel, na nabanggit kanina: “Habang nagbabasa ako ng Bibliya, pumipili ako ng mga talata na sa tingin ko ay makakatulong sa mga taong natatagpuan ko sa ministeryo. Maganda ang nagiging pagtugon ng mga tao kapag nakita nilang nananalig ka sa Bibliya at ginagawa mo ang makakaya mo para tulungan sila.”

Tabak ng espiritu (Tingnan ang parapo 19-20)

21. Bakit hindi tayo dapat matakot kay Satanas at sa mga demonyo?

21 Gaya ng ginawa ng mga kabataan sa artikulong ito, hindi tayo dapat matakot kay Satanas at sa mga demonyo. Makapangyarihan sila pero puwede silang matalo. Mortal din sila. Sa Sanlibong Taóng Paghahari ni Kristo, ibibilanggo sila at hindi makapamiminsala, at pagkatapos ay pupuksain sila. (Apoc. 20:1-3, 7-10) Alam natin kung sino ang ating kaaway, ang kaniyang mga taktika, at ang kaniyang intensiyon. Sa tulong ni Jehova, makatatayo tayong matatag laban sa kaniya!