Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 13

Masidhing Ibigin ang Isa’t Isa

Masidhing Ibigin ang Isa’t Isa

“Masidhi ninyong ibigin ang isa’t isa mula sa puso.”​—1 PED. 1:22.

AWIT 109 Umibig Nang Masidhi Mula sa Puso

NILALAMAN *

Noong huling gabi ni Jesus kasama ang mga apostol niya, idiniin niya ang kahalagahan ng pag-ibig (Tingnan ang parapo 1-2)

1. Anong espesipikong utos ang ibinigay ni Jesus sa mga alagad niya? (Tingnan ang larawan sa pabalat.)

NOONG gabi bago mamatay si Jesus, nagbigay siya ng espesipikong utos sa mga alagad niya: “Ibigin ninyo ang isa’t isa kung paanong inibig ko kayo.” Sinabi pa niya: “Kung mahal ninyo ang isa’t isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko.”​—Juan 13:34, 35.

2. Bakit mahalagang ibigin natin ang isa’t isa?

2 Sinabi ni Jesus na makikilala ang tunay na mga alagad niya kung ipapakita nila ang pag-ibig na ipinakita niya. Totoo pa rin iyan sa ngayon. Napakahalaga ngang ibigin natin ang isa’t isa kahit hindi iyon madali!

3. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito?

3 Lahat tayo ay di-perpekto, kaya minsan, mahirap magpakita ng masidhing pag-ibig. Pero dapat pa rin nating sikaping tularan si Kristo. Sa artikulong ito, tatalakayin kung paano tayo matutulungan ng pag-ibig na makipagpayapaan, huwag magtangi, at maging mapagpatuloy. Habang pinag-aaralan mo ito, tanungin ang sarili: ‘Ano ang matututuhan ko sa mga kapatid na patuloy na nagpakita ng pag-ibig kahit hindi iyon madali?’

MAKIPAGPAYAPAAN

4. Batay sa Mateo 5:23, 24, bakit kailangan nating makipagkasundo sa kapatid na may sama ng loob sa atin?

4 Itinuro ni Jesus na mahalagang makipagkasundo sa kapatid  na may sama ng loob sa atin. (Basahin ang Mateo 5:23, 24.) Idiniin niya na kailangan nating mapanatili ang mabuting kaugnayan sa iba kung gusto nating mapasaya ang Diyos. Natutuwa si Jehova kapag ginagawa natin ang lahat para makipagpayapaan. Hindi niya tatanggapin ang paglilingkod natin kung naghihinanakit tayo at ayaw man lang nating subukang makipagkasundo.​—1 Juan 4:20.

5. Bakit nahirapan si Mark na makipagpayapaan?

5 Minsan, mahirap makipagpayapaan. Bakit? Tingnan ang nangyari kay Mark. * Nasaktan siya nang punahin siya ng isang brother at pintasan siya nito sa mga kapatid. Ano ang reaksiyon ni Mark? “Hindi ako nakapagpigil at nagalit ako,” ang kuwento niya. Pinagsisihan niya iyon, humingi siya ng tawad sa brother, at sinikap niyang makipagpayapaan. Pero ayaw ng brother. Noong una, inisip ni Mark, ‘Bakit pa ako makikipagkasundo kung ayaw naman niya?’ Pero pinatibay siya ng tagapangasiwa ng sirkito na huwag sumuko. Ano ang ginawa ni Mark?

6. (a) Paano sinikap ni Mark na makipagpayapaan? (b) Paano sinunod ni Mark ang Colosas 3:13, 14?

6 Nang suriin ni Mark ang sarili niya, nakita niyang may tendensiya siyang isipin na nakatataas siya sa iba. Naisip niyang kailangan niyang magbago. (Col. 3:8, 9, 12) Nilapitan niya ulit ang brother at mapagpakumbabang humingi ng tawad. Ilang beses din siyang sumulat dito, at sinabi niyang sising-sisi siya at gusto niyang maging maayos na ulit ang lahat. Binigyan pa nga niya ito ng mga simpleng regalo na alam niyang magugustuhan nito. Pero masama pa rin ang loob ng brother sa kaniya. Sa kabila nito, patuloy na sinunod ni Mark ang utos ni Jesus na mahalin ang kapatid niya at magpatawad. (Basahin ang Colosas 3:13, 14.) Kahit hindi tumugon ang iba sa pagsisikap  nating makipagpayapaan, tutulungan tayo ng Kristiyanong pag-ibig na patuloy silang patawarin at ipanalanging magbunga ang pagsisikap natin.​—Mat. 18:21, 22; Gal. 6:9.

Baka kailangan nating sumubok ng iba’t ibang paraan sa pakikipagpayapaan (Tingnan ang parapo 7-8) *

7. (a) Hinimok tayo ni Jesus na gawin ang ano? (b) Ano ang naranasan ni Lara?

7 Hinimok tayo ni Jesus na pakitunguhan ang iba kung paano natin gustong pakitunguhan tayo. Sinabi rin niya na hindi lang ang mga nagmamahal sa atin ang dapat mahalin. (Luc. 6:31-33) Paano kung may kakongregasyon kang umiiwas sa iyo at ayaw ka man lang batiin? Hindi iyan karaniwang nangyayari, pero iyan ang naranasan ni Lara. Ikinuwento niya: “Hindi ako pinapansin ng isang sister, at hindi ko alam kung bakit. Hindi ako mapalagay, at hindi ako masaya sa pulong.” Noong una, naisip ni Lara: ‘Wala akong kasalanan. Ang totoo, napapansin din ng mga kapatid na may kakaiba siyang ugali.’

8. Ano ang ginawa ni Lara para makipagkasundo, at ano ang matututuhan natin sa kaniya?

8 Gumawa ng paraan si Lara para makipagkasundo. Nanalangin siya kay Jehova at nagpasiyang kausapin ang sister. Pinag-usapan nila ang problema, nagkasundo, at nagyakapan. Parang okey na ang lahat. Ikinuwento ni Lara: “Pero di-nagtagal, gano’n na naman ang trato niya sa akin. Lungkot na lungkot ako.” Noong una, pakiramdam ni Lara, magiging masaya lang siya kung magbabago ang sister. Pero naisip niya na ang pinakamabuting magagawa niya ay patuloy na mahalin ang sister at ‘lubusan itong patawarin.’ (Efe. 4:32–5:2) Naalala ni Lara na ang Kristiyanong pag-ibig ay “hindi . . . nagkikimkim ng sama ng loob. Pinagpapasensiyahan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, at tinitiis ang lahat ng bagay.” (1 Cor. 13:5, 7) Napayapa ang isip ni Lara. Nang maglaon, gumanda ang pakikitungo  ng sister sa kaniya. Kung sisikapin mo ring makipagpayapaan sa mga kapatid at patuloy silang mamahalin, makakatiyak kang sasaiyo “ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan.”​—2 Cor. 13:11.

HUWAG MAGTANGI

9. Ayon sa Gawa 10:34, 35, bakit hindi tayo dapat magtangi?

9 Si Jehova ay hindi nagtatangi. (Basahin ang Gawa 10:34, 35.) Kapag hindi tayo nagtatangi, napapatunayan nating anak niya tayo. Nasusunod natin ang utos na mahalin ang ating kapuwa gaya ng ating sarili, at napapanatili natin ang kapayapaan ng ating espirituwal na pamilya.​—Roma 12:9, 10; Sant. 2:8, 9.

10-11. Paano nabago ni Ruth ang pananaw niya?

10 Baka mahirap para sa ilan na hindi magtangi. Halimbawa, tingnan ang nangyari sa sister na si Ruth. Noong tin-edyer siya, nagkaroon siya ng pangit na karanasan sa isang tagaibang bansa. Ano ang naging epekto nito sa kaniya? Sinabi ni Ruth: “Nagalit ako sa bansang iyon. Sa isip ko, pare-pareho lang ang lahat ng tao doon, kahit pa mga kapatid.” Paano nabago ni Ruth ang pananaw niya?

11 Nakita ni Ruth na dapat siyang magsikap na baguhin ang mga negatibong naiisip niya. Binasa niya ang mga karanasan at report sa Yearbook tungkol sa bansang iyon. Sinabi niya: “Sinikap kong magpokus sa magagandang katangian ng mga tagaroon. At nakita kong masigasig sa paglilingkod ang mga kapatid. Naging malinaw sa akin na bahagi rin sila ng ating pambuong-daigdig na kapatiran.” Pagkatapos, naisip ni Ruth na may kailangan pa siyang gawin. Sinabi niya: “Kapag may nakikilala akong mga kapatid mula sa bansang iyon, sinisikap kong maging palakaibigan sa kanila. Kinakausap ko sila kaya mas nakikilala ko sila.” Ano ang resulta? Sinabi ni Ruth: “Di-nagtagal, nawala na ang mga negatibong naiisip ko.”

Kung mayroon tayong masidhing “pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid,” hindi tayo magtatangi (Tingnan ang parapo 12-13) *

12. Ano ang naging problema ni Sarah?

12 Baka hindi naman namamalayan ng ilan na nagtatangi na pala sila. Halimbawa, iniisip ni Sarah na hindi siya nagtatangi kasi hindi siya tumitingin sa lahi, katayuan sa buhay, o pribilehiyo ng isang tao. Pero inamin niya: “Na-realize kong nagtatangi pala ako.” Bakit niya nasabi iyan? Mataas ang pinag-aralan ng pamilya ni Sarah, at mas gusto niyang kasama ang mga taong may mataas ding pinag-aralan. Sinabi pa nga niya sa isang kaibigan: “Mas gusto kong makasama ang mga kapatid na may pinag-aralan.” Maliwanag na kailangang baguhin ni Sarah ang pananaw niya. Paano?

13. Ano ang matututuhan natin kay Sarah?

13 Tinulungan si Sarah ng isang tagapangasiwa ng sirkito. Sinabi ni Sarah: “Pinuri niya ako dahil sa tapat kong paglilingkod, magagandang komento, at kaalaman sa Kasulatan. Sinabi rin niya na habang dumarami ang kaalaman natin, dapat din tayong makapagpakita ng mga katangiang gaya ng kapakumbabaan at pagiging maawain.” Sinunod ito ni Sarah. Sinabi niya: “Nakita kong mas mahalagang maging mabait at mapagmahal.” Bilang resulta, nag-iba ang pananaw niya sa mga kapatid. Sinabi pa niya: “Nagpopokus ako sa mga katangian nila na gusto ni Jehova.” Kumusta naman tayo? Hinding-hindi natin dapat isiping nakatataas tayo sa iba dahil sa pinag-aralan natin! Kung mayroon tayong masidhing “pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid,” hindi tayo magtatangi.​—1 Ped. 2:17.

 MAGING MAPAGPATULOY

14. Ayon sa Hebreo 13:16, ano ang nararamdaman ni Jehova kapag mapagpatuloy tayo?

14 Natutuwa si Jehova kapag mapagpatuloy tayo. (Basahin ang Hebreo 13:16.) Para sa kaniya, bahagi iyon ng pagsamba natin, lalo na kapag tinutulungan natin ang mga nangangailangan. (Sant. 1:27; 2:14-17) Kaya pinapasigla tayo ng Kasulatan na “maging mapagpatuloy.” (Roma 12:13) Kung mapagpatuloy tayo, maipapadama natin sa iba na nagmamalasakit tayo sa kanila, na mahal natin sila, at na gusto natin silang maging kaibigan. Masaya si Jehova kapag binibigyan natin ang iba ng pagkain o maiinom, o kapag naglalaan tayo ng panahon sa kanila. (1 Ped. 4:8-10) Pero hindi ito laging madali.

“Noon, nag-aalangan akong maging mapagpatuloy, pero nagbago ako at naging mas masaya” (Tingnan ang parapo 16) *

15-16. (a) Bakit nag-aalangan ang ilan na maging mapagpatuloy? (b) Ano ang nakatulong kay Edit para maging mapagpatuloy?

15 Baka mag-alangan tayong maging mapagpatuloy dahil sa kalagayan natin. Tingnan ang halimbawa ng biyudang si Edit. Bago siya maging Saksi, mas gusto niyang mapag-isa. Iniisip niyang mas nasa kalagayan ang iba na maging mapagpatuloy.

16 Nang maging Saksi si Edit, binago niya ang pag-iisip niya. Sinikap niyang maging mapagpatuloy. Ikinuwento niya: “Noong itinatayo ang Kingdom Hall namin, sinabi ng isang elder na may mag-asawang darating para tumulong sa proyekto, at tinanong niya ako kung puwede kong patuluyin nang dalawang linggo ang mag-asawa. Naalala ko kung paano pinagpala ni Jehova ang biyuda sa Zarepat.” (1 Hari 17:12-16) Pinatuloy ni Edit ang mag-asawa. Pinagpala ba siya? Sinabi niya: “Imbes na dalawang linggo, dalawang buwan silang tumuloy sa amin. Kaya naging kaibigan ko sila.” Nagkaroon din si Edit ng mga kaibigan sa kongregasyon. Payunir na siya ngayon, at natutuwa siyang pameryendahin sa bahay niya ang mga nakakasama niya sa ministeryo. Sinabi niya: “Ang sarap ng pakiramdam ko kapag nagbibigay  ako! At napakarami ko pang tinatanggap na pagpapala.”​—Heb. 13:1, 2.

17. Ano ang naisip ni Luke at ng asawa niya?

17 Kung mapagpatuloy na tayo, paano pa natin mapapasulong ang katangiang ito? Halimbawa, mapagpatuloy na si Luke at ang asawa niya. Madalas nilang imbitahan sa bahay ang mga magulang, kamag-anak, at malalapít na kaibigan nila, pati na ang tagapangasiwa ng sirkito at ang asawa nito. Pero sinabi ni Luke, “Naisip naming y’ong malalapít lang sa amin ang iniimbitahan namin.” Paano naging mas mapagpatuloy si Luke at ang asawa niya?

18. Paano naging mas mapagpatuloy si Luke at ang asawa niya?

18 Nagbago ang pananaw ni Luke at ng asawa niya pagkatapos nilang pag-isipan ang sinabi ni Jesus: “Kung minamahal ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan?” (Mat. 5:45-47) Naisip nilang dapat nilang tularan si Jehova, na bukas-palad sa lahat. Kaya sinikap din nilang imbitahan ang mga kapatid na hindi pa nila naimbitahan. Sinabi ni Luke: “Talagang na-e-enjoy namin ang ganitong mga pagkakataon. Napapatibay at napapasigla ang lahat.”

19. Paano natin mapapatunayan na mga alagad tayo ni Jesus, at ano ang determinado mong gawin?

19 Natutuhan natin na pinapakilos tayo ng masidhing pag-ibig sa isa’t isa na makipagpayapaan, huwag magtangi, at maging mapagpatuloy. Dapat nating maalis ang anumang negatibong damdamin at mahalin ang mga kapatid nang masidhi at mula sa puso. Sa gayon, magiging masaya tayo at mapapatunayan nating mga alagad tayo ni Jesus.​—Juan 13:17, 35.

AWIT 88 Ipaalam Mo sa Akin ang Iyong mga Daan

^ par. 5 Sinabi ni Jesus na pag-ibig ang pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano. Dahil mahal natin ang mga kapatid, sinisikap nating makipagpayapaan, huwag magtangi, at maging mapagpatuloy. Pero hindi iyan laging madali. Mababasa sa artikulong ito ang ilang praktikal na mungkahi para patuloy nating maipakita ang masidhing pag-ibig mula sa puso.

^ par. 5 Binago ang ilang pangalan sa artikulong ito.

^ par. 57 LARAWAN: Hindi nagtagumpay ang isang sister nang subukan niyang makipagkasundo, pero hindi siya sumuko. Paulit-ulit niyang sinikap na magpakita ng pag-ibig, at nagtagumpay siya.

^ par. 59 LARAWAN: Nalulungkot ang isang may-edad na brother dahil hindi siya pinapansin ng mga kapatid.

^ par. 61 LARAWAN: Noon, nag-aalangan ang isang sister na maging mapagpatuloy. Binago niya ang pag-iisip niya, at naging mas masaya siya.