Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

“Pasikatin Ninyo ang Inyong Liwanag” Para Luwalhatiin si Jehova

“Pasikatin Ninyo ang Inyong Liwanag” Para Luwalhatiin si Jehova

‘Pasikatin ninyo ang inyong liwanag sa harap ng mga tao, upang magbigay sila ng kaluwalhatian sa inyong Ama.’—MAT. 5:16.

AWIT: 77, 59

1. Ano ang natatanging dahilan ng ating kagalakan?

NAPAKASAYANG marinig ang mga pagsulong na nagaganap sa bayan ni Jehova! Nitong nakaraang taon, regular tayong nakapagdaos ng mahigit 10,000,000 Bible study. Katibayan ito na talagang pinasisikat ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang liwanag! At isipin din ang milyon-milyong interesado na dumadalo sa Memoryal. Natututuhan nila ang tungkol sa pag-ibig na ipinakita ng Diyos nang maglaan siya ng pantubos.—1 Juan 4:9.

2, 3. (a) Ano ang hindi makahahadlang sa atin na ‘sumikat bilang mga tagapagbigay-liwanag’? (b) Tungkol sa sinabi ni Jesus sa Mateo 5:14-16, ano ang tatalakayin natin?

2 Ang bayan ni Jehova sa buong mundo ay nagsasalita ng iba’t ibang wika. Pero hindi ito hadlang para magkaisa tayo sa pagpuri sa ating Ama, si Jehova. (Apoc. 7:9) Anuman ang ating wika o saanman tayo nakatira, puwede tayong sumikat “bilang mga tagapagbigay-liwanag sa sanlibutan.”—Fil. 2:15.

3 Ang pagsulong na nakikita natin, ang pagkakaisang taglay natin, at ang pagiging mapagbantay na sinisikap nating mapanatili ay bahagi ng ating pagluwalhati kay Jehova. Sa artikulong ito,  tatalakayin natin kung paano ito naisasagawa.—Basahin ang Mateo 5:14-16.

MAG-ANYAYA

4, 5. (a) Bukod sa pangangaral, paano pa natin mapasisikat ang ating liwanag? (b) Anong mga pakinabang ang posibleng idulot ng ating magandang paggawi? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

4 “Walang sinuman ang masasabing tapat at totoo sa Panginoon sa natitirang mga araw na ito . . . malibang samantalahin niya ang pagkakataong makapagpasikat ng liwanag.” Isang komento iyan sa artikulong “Light in the Darkness,” na inilathala sa The Watch Tower ng Hunyo 1, 1925. Pagkatapos, ipinaliwanag ng artikulo: “Magagawa niya ito kung sasabihin niya sa mga tao ang mabuting balita at lalakad siya sa daan ng liwanag.” Oo, ang pangangaral ng mabuting balita at paggawa ng alagad ay isang paraan ng ating pagpapasikat ng liwanag. (Mat. 28:19, 20) Bukod diyan, naluluwalhati rin natin si Jehova dahil sa ating Kristiyanong paggawi. Pinagmamasdan ng mga nakakausap natin at ng mga nakakakita sa atin ang ating paggawi. Ang ating palakaibigang ngiti at mainit na pagbati ay nagpapakilala kung sino tayo at kung anong uri ng Diyos ang sinasamba natin.

5 “Kapag kayo ay pumapasok sa bahay,” ang sabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, “batiin ninyo ang sambahayan.” (Mat. 10:12) Ang mga tao noon sa lugar na madalas pangaralan ni Jesus at ng mga apostol ay karaniwan nang mapagpatuloy sa mga estranghero. Sa ngayon, hindi ito ang kaugalian sa maraming lugar. Pero kung positibo ka at palakaibigan habang ipinaliliwanag ang iyong sadya, nababawasan ang pag-aalala o pagkainis ng may-bahay. Isang palakaibigang ngiti ang madalas na pinakamagandang pambungad. Totoo rin iyan kapag nagka-cart witnessing ang mga kapatid. Kapag nakikibahagi ka sa paraang iyan ng paglilingkod, mapapansin mong kadalasan nang positibo ang tugon ng mga tao dahil sa iyong palakaibigang ngiti at pagbati. Posible pa ngang lumapit sila at kumuha ng ating publikasyon. Dahil sa magandang paggawi, posible ring makapagpasimula ka ng pag-uusap.

6. Paano pinalawak ng may-edad nang mag-asawa ang kanilang ministeryo?

6 Isang may-edad nang mag-asawa sa England ang hindi na gaanong nakapagbabahay-bahay dahil sa problema sa kalusugan. Ipinasiya nilang pasikatin ang kanilang liwanag sa labas mismo ng kanilang bahay. Nagdidispley sila sa mesa ng ilang publikasyon sa panahong daraan na ang mga magulang para sunduin ang mga anak nila mula sa kalapít na paaralan. Marami ang kumukuha ng kopya ng Ang mga Tanong ng mga Kabataan—Mga Sagot na Lumulutas, Tomo 1 at 2, pati na ng mga brosyur. Sumama ang isang kakongregasyon nilang sister na payunir sa naisip nilang ito ng pagpapatotoo. Dahil sa pagiging palakaibigan ng sister at sa taimtim na pagsisikap ng mag-asawa, isang magulang ang nagpa-Bible study.

7. Paano mo matutulungan ang mga bagong datíng sa inyong lugar?

7 Nitong nakalipas na mga taon, maraming bansa ang dinagsa ng mga refugee. Paano mo sila matutulungan na makilala si Jehova at malaman ang kaniyang layunin? Sa umpisa, puwede mong pag-aralan ang isang pagbati sa mga wikang ginagamit ng mga bagong datíng sa inyong lugar. Matutulungan ka ng JW Language app. Puwede mo ring pag-aralan ang ilang pananalitang makakakuha ng interes nila. Pagkatapos, puwede mong ipakita ang jw.org at ang iba’t ibang video at publikasyon sa kanilang wika.—Deut. 10:19.

8, 9. (a) Anong praktikal na tulong ang natatanggap natin sa mga pulong sa gitnang sanlinggo? (b) Paano matutulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na makibahagi sa mga pulong?

8 Ang Pulong Para sa Buhay at Ministeryo ay maibiging inilaan ni Jehova para maging  mas epektibo tayo sa ministeryo. Dahil sa praktikal na mga tagubiling natatanggap natin dito, marami sa atin ang mas nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili kapag dumadalaw-muli at nagba-Bible study.

9 Maraming bagong datíng ang nakakapansin na nakikibahagi sa pulong ang ating mga anak. Mga magulang, kung tuturuan ninyong magkomento ang inyong mga anak sa sarili nilang pananalita, matutulungan ninyo silang pasikatin ang kanilang liwanag. Kung minsan, ang kanilang simple at taimtim na mga sagot ay nakatutulong sa mga interesado para pahalagahan ang katotohanan.—1 Cor. 14:25.

ITAGUYOD ANG PAGKAKAISA

10. Anong papel ang ginagampanan ng pampamilyang pagsamba sa pagtataguyod ng pagkakaisa?

10 Mapasisikat mo rin ang iyong liwanag kung itataguyod mo ang pagkakaisa sa loob ng pamilya at sa kongregasyon. Ang isang paraan para magawa ito ng mga magulang ay kung magsasaayos sila ng regular na Pampamilyang Pagsamba. Isinasama ng marami ang panonood ng JW Broadcasting buwan-buwan. Matapos manood, puwedeng pag-usapan kung paano maikakapit ang mga puntong tinalakay. Dapat tandaan ng nangangasiwang magulang na maaaring iba ang payo na kailangan ng isang maliit na bata sa kailangan ng isang tin-edyer. Gumawa ng tamang pagkakapit sa pinag-aralang materyal para makinabang ang bawat miyembro ng pamilya.—Awit 148:12, 13.

Ang pagpapakita ng interes sa mga may-edad ay talagang nakapagpapatibay (Tingnan ang parapo 11)

11-13. Paanong ang lahat ay makapagtataguyod ng pagkakaisa sa loob ng kongregasyon at makatutulong sa iba na pasikatin ang kanilang liwanag?

11 Paano maitataguyod ng mga kabataan ang pagkakaisa sa loob ng kongregasyon at sa gayo’y mapakilos ang iba na pasikatin ang kanilang liwanag? Kung isa kang kabataang Kristiyano, puwede mo bang gawing tunguhin na magpakita ng interes sa mga may-edad? Puwede mo silang hilingang magkuwento ng mga karanasan nila sa paglilingkod. Makikita mong talagang nakapagpapatibay ito, at pareho pa nga kayong mauudyukan nito na mas pasikatin ang liwanag ng katotohanan. At kung babatiin natin ang mga dumadalo sa Kingdom Hall, maitataguyod nito ang pagkakaisa. Baka mapakilos nito ang mga bisita na magkaroon din ng pagnanais na magpasikat ng liwanag. Puwede mo silang ngitian, at tulungan pa ngang humanap ng mauupuan. Ipakilala sila sa iba para mapalagay ang loob nila.

 12 Kung naatasan kang manguna sa pagtitipon para sa paglilingkod sa larangan, malaki ang maitutulong mo sa mga may-edad para makibahagi sa ministeryo. Bagay ba sa kanila ang teritoryo? Baka puwede mo silang i-partner sa isang nakababatang kapatid na aalalay sa kanila. Makapagpapakita ka rin ng konsiderasyon sa mga kapatid na limitado na ang nagagawa dahil sa kanilang kalagayan. Oo, ang iyong konsiderasyon at kaunawaan ay makatutulong sa bata at matanda, makaranasan at di-gaanong makaranasan, na maipangaral ang mabuting balita nang may kasigasigan.—Lev. 19:32.

13 Naudyukang magsabi ang salmista: “Anong buti at anong kaiga-igaya na ang magkakapatid ay manahanang magkakasama sa pagkakaisa!” (Basahin ang Awit 133:1, 2.) Dahil magkakasama ang mga Israelita, nakinabang sila nang husto sa magandang impluwensiya ng ibang mananamba ni Jehova. Para itong pamahid na langis na kaiga-igaya at nakagiginhawa. Gusto mo bang maging magandang impluwensiya, na nagtataguyod ng pagkakaisa sa gitna ng mga kapatid? Kung ginagawa mo na ito, kapuri-puri iyan. Puwede ka pa bang higit na “magpalawak” at gawin ito nang mas regular?—2 Cor. 6:11-13.

14. Ano ang puwede mong gawin para pasikatin ang iyong liwanag sa inyong komunidad?

14 Kumusta naman sa inyong komunidad? Puwedeng maakit sa katotohanan ang kapitbahay mo dahil sa iyong mabait na pananalita at paggawi. Tanungin ang sarili: ‘Ano ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko? Lagi bang malinis ang loob at labas ng aming bahay, na nagbibigay ng magandang impresyon sa aming komunidad? Nagkukusa ba ako sa pagtulong sa iba?’ Kapag nakikipag-usap ka sa ibang mga Saksi, puwede mong itanong sa kanila kung paano nakaapekto sa kanilang mga kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, o kaeskuwela ang kanilang kabaitan at magandang paggawi. Malamang na makarinig ka ng magagandang karanasan.—Efe. 5:9.

PATULOY NA MAGBANTAY

15. Bakit napakahalagang patuloy na magbantay?

15 May papel din ang ating saloobin sa ating pagsisikap na higit pang pasikatin ang ating liwanag. Paulit-ulit na pinayuhan ni Jesus ang kaniyang mga alagad: “Patuloy kayong magbantay.” (Mat. 24:42; 25:13; 26:41) Kaya kung iniisip nating malayo pa ang “malaking kapighatian,” na darating iyon pero hindi sa panahon natin, hindi tayo makadarama ng pagkaapurahan sa pangangaral. (Mat. 24:21) Sa halip na magningning ang ating liwanag sa komunidad, ito ay magsisimulang umandap-andap at baka tuluyan pa ngang mamatay.

16, 17. Ano ang puwede mong gawin para makapanatiling nagbabantay?

16 Habang pasamâ nang pasamâ ang mapanganib na panahong ito, lahat tayo ay kailangang patuloy na magbantay. Kikilos si Jehova sa tamang panahon. Sigurado iyan. (Mat. 24:42-44) Samantala, maging matiisin at mapagbantay. Basahin ang Salita ng Diyos araw-araw, at maging mapagpuyat may kinalaman sa mga panalangin. (1 Ped. 4:7) Tularan ang magagandang halimbawa ng mga kapatid na masayang nagbabantay at nagpapasikat ng kanilang liwanag. Isang magandang halimbawa ang karanasan sa artikulong “Pitumpung-Taóng Pagtangan sa Laylayan ng Isang Judio,” na inilathala sa Ang Bantayan ng Abril 15, 2012, pahina 18-21.

17 Maging abala sa mga nakapagpapatibay na gawain at pagsasamahan. Magdudulot iyan sa iyo ng malaking kagalakan, at hindi ka maiinip. (Efe. 5:16) Noong nakalipas na siglo, naging abala ang mga kapatid natin at marami silang naisagawa. Pero mas marami tayong naisasagawa ngayon sa ilalim ng patnubay ni Jehova. Pinasisikat natin ang ating liwanag sa lawak na hindi natin sukat akalain.

Ang pagdalaw ng mga elder ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong matuto ng karunungan mula sa Salita ng Diyos (Tingnan ang parapo 18, 19)

18, 19. Paano tayo tinutulungan ng mga elder na maging mapagbantay at aktibo? Magbigay ng halimbawa.

 18 Nakapagpapatibay malaman na kahit hindi tayo sakdal, tinatanggap pa rin ni Jehova ang ating paglilingkod. At bilang tulong, naglaan si Jehova ng “kaloob na mga tao,” ang mga elder sa kongregasyon. (Basahin ang Efeso 4:8, 11, 12.) Kaya sa susunod na dalawin ka ng isang elder, samantalahin mo ang pagkakataong matuto sa kaniyang karunungan at makinabang sa kaniyang payo.

19 Dalawang elder sa England ang hiningan ng tulong ng isang mag-asawang may problema. Pakiramdam ng sister, nagkukulang ang asawa niya pagdating sa espirituwal na bagay. Inamin naman ng brother na hindi siya magaling magturo at wala silang regular na pampamilyang pagsamba. Binanggit ng mga elder ang halimbawa ni Jesus. Sinabi nilang pinangalagaan ni Jesus ang kaniyang mga alagad at inasikaso ang pangangailangan ng mga ito. Pinayuhan ng mga elder ang asawang lalaki na tularan si Jesus. Pinayuhan naman ang asawang babae na maging matiisin. Nagmungkahi rin ang mga elder kung paano sila magtutulungan para magkaroon sila ng pampamilyang pagsamba kasama ang kanilang dalawang anak. (Efe. 5:21-29) Nang maglaon, pinuri ng mga elder ang pagsisikap ng asawang lalaki. Pinasigla nila siyang magtiyaga at umasa sa tulong ng banal na espiritu para maging mahusay na ulo ng pamilya. Ang maibiging interes at suporta ng mga elder ay nakatulong sa pamilyang ito na pasikatin ang kanilang liwanag.

20. Ano ang maaasahan mo habang pinasisikat mo ang iyong liwanag?

20 “Maligaya ang bawat isa na natatakot kay Jehova, na lumalakad sa kaniyang mga daan,” ang sabi ng salmista. (Awit 128:1) Kapag pinasisikat mo ang iyong liwanag—gaya ng pag-aanyaya sa iba na maglingkod sa Diyos, paggawi sa paraang nagtataguyod ng pagkakaisa, at pananatiling nagbabantay—mas magiging masaya ka. Makikita ng iba ang iyong maiinam na gawa, at marami ang mauudyukang luwalhatiin ang ating Ama.—Mat. 5:16.