Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 ARALING ARTIKULO 29

“Humayo Kayo at Gumawa ng mga Alagad”

“Humayo Kayo at Gumawa ng mga Alagad”

“Humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa.”​—MAT. 28:19.

AWIT 60 Buhay Nila ang Nakataya

NILALAMAN *

1-2. (a) Ayon sa utos ni Jesus sa Mateo 28:18-20, ano ang pangunahing atas ng mga kongregasyong Kristiyano? (b) Ano-anong tanong ang tatalakayin sa artikulong ito?

TIYAK na sabik na sabik ang mga apostol nang magtipon-tipon sila sa gilid ng bundok. Pagkatapos ng pagkabuhay-muli ni Jesus, sinabihan niya sila na makipagkita sa kaniya sa lugar na iyon. (Mat. 28:16) Posibleng ito ang panahong “nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid sa isang pagkakataon.” (1 Cor. 15:6) Bakit nakipagkita si Jesus sa mga alagad niya? Para bigyan sila ng kapana-panabik na atas: “Humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa.”​—Basahin ang Mateo 28:18-20.

2 Ang mga alagad na nakarinig sa sinabi ni Jesus ay naging bahagi ng kongregasyong Kristiyano noong unang siglo. Ang pangunahing atas ng kongregasyong iyon ay ang gumawa ng higit pang alagad ni Kristo. * Sa ngayon, libo-libo na ang mga tunay na kongregasyong Kristiyano sa buong mundo, at ganoon pa rin ang pangunahing atas ng mga kongregasyong iyon. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang apat na tanong: Bakit napakahalaga ng paggawa ng alagad? Paano ito gagawin? Lahat ba ng Kristiyano ay may bahagi sa paggawa ng alagad? At bakit kailangan ang tiyaga sa gawaing ito?

 BAKIT NAPAKAHALAGA NG PAGGAWA NG ALAGAD?

3. Ayon sa Juan 14:6 at 17:3, bakit napakahalaga ng paggawa ng alagad?

3 Bakit masasabing napakahalaga ng paggawa ng alagad? Dahil ang mga alagad lang ni Kristo ang puwedeng maging kaibigan ng Diyos. Bukod diyan, nagiging maayos ang buhay ng mga sumusunod kay Kristo at nagkakaroon sila ng pag-asang mabuhay magpakailanman sa hinaharap. (Basahin ang Juan 14:6; 17:3.) Pinagkatiwalaan tayo ni Jesus ng mahalagang pananagutan, pero hindi natin ito ginagawang mag-isa. Isinulat ni apostol Pablo tungkol sa kaniyang sarili at ilang malalapít niyang kasama: “Kami ay mga kamanggagawa ng Diyos.” (1 Cor. 3:9) Napakagandang pribilehiyo para sa mga di-perpektong tao!

4. Ano ang matututuhan natin sa karanasan nina Ivan at Matilde?

4 Masayang-masaya tayo kapag gumagawa ng alagad. Tingnan ang halimbawa ni Ivan at ng asawa niyang si Matilde mula sa Colombia. Nagpatotoo sila sa kabataang si Davier, at sinabi nito sa kanila: “Gusto kong magbago, pero ’di ko kaya.” Boksingero si Davier. Nagdodroga siya, naglalasing, at mayroon siyang kinakasama, si Erika. Sinabi ni Ivan: “Dinadalaw namin siya sa isang liblib na nayon, kaya kailangan naming magbisikleta nang ilang oras sa mapuputik na daan. Nang mapansin ni Erika ang pagbabago sa ugali ni Davier, sumama na rin siya sa Bible study.” Nang maglaon, huminto na si Davier sa pagdodroga, paglalasing, at pagboboksing. Nagpakasal na rin sila ni Erika. Sabi ni Matilde: “Nang mabautismuhan sina Davier at Erika noong 2016, naalala ko ang sinabi noon ni Davier, ‘Gusto kong magbago, pero ’di ko kaya.’ Hindi namin napigilang umiyak.” Talagang masayang-masaya tayo kapag nagiging alagad ni Kristo ang mga tinutulungan natin.

PAANO ITO GAGAWIN?

5. Ano ang unang hakbang sa paggawa ng alagad?

5 Ang unang hakbang sa paggawa ng alagad ay ang paghahanap ng mga karapat-dapat. (Mat. 10:11) Mapapatunayan nating tayo ay totoong mga Saksi ni Jehova kapag nagpapatotoo tayo sa lahat. Mapapatunayan nating tayo ay tunay na mga Kristiyano kapag sinusunod natin ang utos ni Kristo na mangaral.

6. Ano ang makakatulong para maging matagumpay tayo sa ating ministeryo?

6 May mga taong gustong-gustong malaman ang mga katotohanan sa Bibliya, pero marami sa nakakausap natin ang parang hindi interesado sa umpisa. Baka may magagawa tayo para makuha ang interes nila. Para maging matagumpay sa ministeryo, dapat nating pag-isipang mabuti ang gagamitin nating presentasyon. Pumili ng mga paksang malamang na magustuhan ng makakausap mo. At planuhin kung paano mo uumpisahan ang iyong presentasyon.

7. Paano mo puwedeng simulan ang pakikipag-usap, at bakit mahalagang makinig at magpakita ng paggalang?

7 Halimbawa, puwede mong sabihin sa may-bahay: “Gusto ko sanang malaman ang opinyon mo. Marami tayong problema sa ngayon na nararanasan din ng ibang tao sa buong mundo. Sa palagay mo, kailangan ba natin ng isang gobyernong mamamahala sa buong mundo para malutas ang mga problemang ito?” Pagkatapos, puwede mong talakayin ang Daniel 2:44. O puwede mo ring sabihin: “Ano kaya ang pinakamagandang paraan para makapagpalaki ng mababait na anak?” Pagkatapos, talakayin ang Deuteronomio 6: 6, 7. Anuman ang mapili mong paksa, isipin ang makakausap mo. Isipin kung paano sila makikinabang sa itinuturo ng Bibliya. Kapag nakikipag-usap sa kanila, mahalagang pakinggan at igalang ang opinyon nila. Sa gayon, mas maiintindihan mo sila, at malamang na makinig sila sa iyo.

8. Bakit kailangan ang tiyaga sa pagdalaw-muli?

8 Bago magpa-Bible study ang isang tao, baka kailangan mo muna siyang pagtiyagaang balik-balikan. Bakit? Baka kasi wala siya o hindi siya puwede sa ilang pagdalaw mo. Gayundin, baka kailangan mo munang balikan nang ilang beses ang may-bahay bago siya maging komportable na magpa-Bible study sa iyo. Tandaan, lalago ang isang halaman kapag lagi itong dinidiligan. Sa katulad na paraan, ang pag-ibig ng isang interesado para kay Jehova at kay Kristo ay malamang na lumago rin kung regular natin siyang kakausapin tungkol sa Salita ng Diyos.

LAHAT BA NG KRISTIYANO AY MAY BAHAGI SA PAGGAWA NG ALAGAD?

Nagtutulungan ang mga Saksi sa buong mundo sa paghahanap ng mga karapat-dapat (Tingnan ang parapo 9-10) *

9-10. Bakit masasabing makakatulong ang bawat ministrong Kristiyano sa paghahanap ng mga karapat-dapat?

9 Bawat ministrong Kristiyano ay tumutulong sa paghahanap ng mga gustong maging alagad. Maitutulad natin ito sa paghahanap sa isang nawawalang bata. Paano? Halimbawa, nang mawala ang isang tatlong-taóng-gulang na bata, mga 500 katao ang tumulong sa paghahanap sa kaniya. Pagkatapos ng mga 20 oras, nakita rin ng isang boluntaryo ang bata sa isang taniman ng mais. Pero ayaw niyang sa kaniya lang mapunta ang papuri. Sinabi niya: “Daan-daan kaming nagtulong-tulong na maghanap sa kaniya.”

10 Maraming tao ang gaya ng batang iyon na nawala. Wala silang pag-asa, pero gusto nila ng tulong. (Efe. 2:12) Mahigit walong milyon tayong nagtutulong-tulong para maghanap  ng mga karapat-dapat. Hindi ka man makakita ng gustong magpa-Bible study, baka naman ang ibang mamamahayag ang makahanap ng mga taong gustong matuto ng katotohanan sa Bibliya. Kapag naging alagad ni Kristo ang natagpuan ng isang kapatid, ang lahat ng tumulong sa paghahanap ay masaya.

11. Kahit wala kang Bible study sa ngayon, paano ka makakatulong sa paggawa ng alagad?

11 Kahit wala kang Bible study sa ngayon, makakatulong ka pa rin sa paggawa ng alagad. Halimbawa, puwede mong batiin o kaibiganin ang mga baguhang makikita mo sa Kingdom Hall. Makakatulong iyon para madama nila ang pag-ibig sa loob ng kongregasyon na nagpapakitang tayo ay mga tunay na Kristiyano. (Juan 13:34, 35) Ang mga komento natin sa pulong, kahit maikli, ay makakatulong sa mga baguhan na matutong magkomento mula sa puso at sa magalang na paraan. Puwede mo ring samahan sa ministeryo ang isang baguhang mamamahayag at tulungan siyang gamitin ang Bibliya sa pangangaral. Sa gayon, matuturuan mo siyang tularan si Kristo.​—Luc. 10:25-28.

12. Kailangan ba nating maging napakagaling para makagawa ng alagad? Ipaliwanag.

12 Huwag nating isipin na kailangan nating maging napakagaling para maturuan ang iba na maging alagad ni Jesus. Bakit? Tingnan ang halimbawa ni Faustina, na taga-Bolivia. Nang una siyang matagpuan ng mga Saksi ni Jehova, hindi siya marunong magbasa. Pero nang maglaon, natuto rin siyang magbasa nang kaunti. Bautisado na siya ngayon, at gustong-gusto niyang nagtuturo sa iba. Karaniwan nang nakakapagdaos siya ng limang Bible study linggo-linggo. Kahit hindi pa gaanong mahusay si Faustina sa pagbabasa kumpara sa ibang mga Bible study niya, anim na ang nabautismuhan sa mga tinulungan niya.​—Luc. 10:21.

13. Kahit abalang-abala tayo, ano ang ilang pagpapalang makukuha natin kung makikibahagi pa rin tayo sa paggawa ng alagad?

13 Maraming Kristiyano ang abalang-abala sa pag-aasikaso sa iba’t ibang mahahalagang bagay. Pero nakakapagdaos pa rin sila ng pag-aaral sa Bibliya, at masayang-masaya sila sa paggawa nito. Isipin ang halimbawa ni Melanie na taga-Alaska. Nagsosolong magulang siya at nagpapalaki ng walong-taóng-gulang na anak. May full-time siyang trabaho at nag-aalaga ng magulang na may cancer. Si Melanie lang ang Saksi sa bayan nila. Nananalangin siya noon na makayanan sana niya ang lamig para makapangaral; gustong-gusto niya kasing magkaroon ng Bible study. Nang maglaon, natagpuan niya si Sara, na tuwang-tuwa nang malamang may pangalan pala ang Diyos. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpa-Bible study si Sara. Sinabi ni  Melanie: “Tuwing Biyernes ng gabi, kahit pagód na ako, nagba-Bible study pa rin kami ni Sara kasama ang anak ko, at nakikinabang kaming mag-ina rito. Nag-e-enjoy kaming mag-research para masagot ang mga tanong ni Sara, at natutuwa kaming makitang napapalapít siya kay Jehova.” Lakas-loob na hinarap ni Sara ang pag-uusig, tumiwalag siya sa simbahan, at nagpabautismo.

BAKIT KAILANGAN ANG TIYAGA SA PAGGAWA NG ALAGAD?

14. (a) Bakit maitutulad sa pangingisda ang paggawa ng alagad? (b) Paano makakatulong sa iyo ang sinabi ni Pablo sa 2 Timoteo 4:1, 2?

14 Kahit parang hindi mabunga ang iyong ministeryo, huwag kang susuko sa paghahanap ng posibleng maging alagad. Tandaan na itinulad ni Jesus ang paggawa ng alagad sa pangingisda. Baka kailangan ng mga mangingisda ng maraming oras bago sila makahuli. Kadalasan, nangingisda sila sa madaling araw o kapag malalim na ang gabi. At kung minsan, kailangan pa nga nilang maglayag sa malayo. (Luc. 5:5) Sa katulad na paraan, ang ilang gumagawa ng alagad ay matiyagang “nangingisda” nang maraming oras sa iba’t ibang pagkakataon at lugar. Bakit? Para mas marami silang makausap. Ang mga gumagawa ng ganitong sakripisyo ay kadalasan nang nakakakita ng mga interesado sa mensahe natin. Puwede ka bang mangaral sa oras na mas marami kang makakausap o sa lugar na mas marami kang matatagpuan?​—Basahin ang 2 Timoteo 4:1, 2.

Matiyagang tulungan ang mga Bible study mo na kilalanin, mahalin, at sundin si Jehova (Tingnan ang parapo 15-16) *

15. Bakit kailangan ang tiyaga sa pagba-Bible study?

15 Bakit kailangan ang tiyaga sa pagba-Bible study? Dahil hindi lang ito basta pagtulong sa estudyante na malaman at pahalagahan  ang mga doktrina sa Bibliya. Kailangan natin siyang tulungang makilala at mahalin ang Awtor ng Bibliya, si Jehova. At bukod sa pagtuturo sa kaniya kung ano ang gagawin para maging alagad ni Jesus, kailangan din natin siyang turuan kung paano mamumuhay bilang tunay na Kristiyano. Matiyaga natin siyang alalayan habang sinisikap niyang sundin ang mga simulain sa Bibliya. May mga Bible study tayong nagbabago na ang pag-iisip at paggawi sa loob lang ng ilang buwan; ang iba naman ay kailangan ng mas mahaba-habang panahon.

16. Ano ang natutuhan mo sa karanasan ni Raúl?

16 Makikita sa karanasan ng isang misyonero sa Peru kung gaano kahalaga ang pagtitiyaga. “Dalawang aklat na ang natapos namin ng Bible study kong si Raúl,” ang sabi ng misyonero. “Pero may mabibigat pa rin siyang problema. Magulo ang pagsasama nilang mag-asawa, nagmumura siya, at hindi siya iginagalang ng mga anak niya. Pero dahil regular siyang dumadalo, pinupuntahan ko pa rin siya para tulungan siya at ang pamilya niya. Pagkatapos ng mahigit tatlong taon, naging kuwalipikado siya sa bautismo.”

17. Ano ang tatalakayin sa susunod na artikulo?

17 Inutusan tayo ni Jesus na “humayo . . . at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa.” Para masunod iyan, madalas na kailangan nating makipag-usap sa mga taong ibang-iba ang pag-iisip kumpara sa atin, kasama na ang mga taong walang relihiyon o hindi naniniwala sa Diyos. Tatalakayin sa susunod na artikulo kung paano mangangaral ng mabuting balita sa gayong mga tao.

AWIT 68 Paghahasik ng Binhi ng Kaharian

^ par. 5 Ang kongregasyong Kristiyano ay may pangunahing atas​—tulungan ang mga tao na maging alagad ni Kristo. Sa artikulong ito, tatalakayin ang ilang praktikal na mungkahi para magawa natin ang atas na iyan.

^ par. 2 KARAGDAGANG PALIWANAG: Hindi lang basta pinag-aaralan ng mga alagad ni Kristo ang mga turo ni Jesus. Ginagawa rin nila ang mga natututuhan nila. Sinusundan nilang mabuti ang yapak, o halimbawa, ni Jesus.​—1 Ped. 2:21.

^ par. 52 LARAWAN: Isang lalaking magbabakasyon ang tumanggap ng literatura sa mga Saksi sa airport. Habang nagbabakasyon, nakakita siya ng ibang mga Saksi na nagka-cart witnessing. Pag-uwi niya, may pumunta namang mga mamamahayag sa bahay niya.

^ par. 54 LARAWAN: Nagpa-Bible study ang lalaking iyon, at naging kuwalipikado siya sa bautismo.