Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Gumawang Kasama ni Jehova Araw-araw

Gumawang Kasama ni Jehova Araw-araw

‘Tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos.’—1 COR. 3:9.

AWIT: 64, 111

1. Sa anong mga paraan tayo gumagawang kasama ni Jehova?

GUSTO ng Maylalang na makipagtulungan sa kaniya ang sakdal na mga tao sa pagtupad sa kaniyang mga layunin. Pero kahit hindi na sakdal ang tao ngayon, puwede pa ring gumawang kasama ni Jehova araw-araw ang tapat na mga tao. Halimbawa, tayo ay nagiging “mga kamanggagawa ng Diyos” kapag nangangaral tayo ng mabuting balita ng Kaharian at gumagawa ng alagad. (1 Cor. 3:5-9) Talagang isang malaking karangalan ang maging kamanggagawa ng pinakamakapangyarihang Maylalang ng uniberso sa isang napakahalagang gawain! Pero hindi lang pangangaral at paggawa ng alagad ang paraan para gumawang kasama ni Jehova. Susuriin sa artikulong ito ang iba pang paraan—pagtulong sa ating pamilya at kapananampalataya, pagiging mapagpatuloy, pagboboluntaryo sa teokratikong mga proyekto, at pagpapalawak ng ating sagradong paglilingkod.—Col. 3:23.

2. Bakit hindi isang katalinuhan na ikumpara sa iba ang nagagawa mo para kay Jehova?

2 Habang tinatalakay ang artikulong ito, huwag ikumpara sa iba ang nagagawa mo para kay Jehova. Tandaan na hindi pare-pareho ang ating edad, kalusugan, kalagayan, at kakayahan. Sinabi ni apostol Pablo: “Patunayan ng bawat isa kung ano ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng dahilan  na magbunyi may kinalaman sa kaniyang sarili lamang, at hindi kung ihahambing sa ibang tao.”—Gal. 6:4.

TULUNGAN ANG IYONG PAMILYA AT KAPANANAMPALATAYA

3. Bakit masasabing nakikipagtulungan sa Diyos ang sinumang nangangalaga sa kaniyang pamilya?

3 Inaasahan ni Jehova na pangangalagaan ng kaniyang mga lingkod ang kanilang pamilya. Halimbawa, baka kailangan mong magtrabaho para suportahan sa pinansiyal ang mga mahal mo sa buhay. Maraming nanay ang naiiwan sa bahay para alagaan ang kanilang maliliit na anak. At may ilang adulto naman na baka kailangang mag-alaga sa mahihina na nilang magulang. Mahahalagang gawain ito. Sinasabi ng Salita ng Diyos: “Kung ang sinuman . . . ay hindi naglalaan para roon sa mga sariling kaniya, at lalo na para roon sa mga miyembro ng kaniyang sambahayan, itinatwa na niya ang pananampalataya at lalong masama kaysa sa taong walang pananampalataya.” (1 Tim. 5:8) Kung may mga responsibilidad ka sa pamilya, malamang na hindi ka na gaanong makapaglaan ng panahon para sa teokratikong mga gawain, gustuhin mo man. Pero huwag masiraan ng loob! Natutuwa si Jehova kapag pinaglalaanan mo ang iyong pamilya.—1 Cor. 10:31.

4. Paano inuuna ng mga magulang ang interes ng Kaharian, at ano ang mga resulta?

4 Nakikipagtulungan kay Jehova ang Kristiyanong mga magulang kapag nagtatakda sila ng espirituwal na tunguhin kasama ng kanilang mga anak. Nakita ng maraming gumawa nito na, nang maglaon, ipinasiya ng kanilang mga anak na maglingkod nang buong panahon kahit mapalayo sa lugar nila. Ang ilan ay misyonero; ang iba ay nagpapayunir kung saan kailangan ang mas maraming mamamahayag; Bethelite naman ang iba. Mangangahulugan ito na hindi sila madalas magkikita bilang pamilya, gustuhin man nila. Sa kabila nito, pinasisigla ng mapagsakripisyong mga magulang ang kanilang mga anak na magpatuloy sa kanilang atas. Bakit? Natutuwa kasi sila at nasisiyahan dahil inuuna ng kanilang mga anak ang interes ng Kaharian. (3 Juan 4) Marahil nadarama ng gayong mga magulang ang nadama ni Hana, na nagsabing ‘ipinahiram’ niya kay Jehova ang anak niyang si Samuel. Para sa kanila, isang malaking karangalan na makipagtulungan kay Jehova. Wala nang iba pang hihigit dito.—1 Sam. 1:28.

5. Paano ka makapagbibigay ng praktikal na tulong sa iyong mga kakongregasyon? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

5 Kung wala ka namang kinakailangang pananagutan sa pamilya, matutulungan mo ba ang mga kapananampalatayang may inaalagaang kapamilya, pati na ang mga infirm, may-edad, o iba pang nangangailangan? Bakit hindi mo alamin kung sino sa kakongregasyon mo ang nangangailangan ng tulong? Baka puwede mong bantayan muna ang may-edad na magulang ng isang tagapag-alagang sister habang inaasikaso nito ang ibang bagay. O baka puwede mong tulungan ang iba na samahan sila sa pulong, sa pamimili, sa pagdalaw sa ospital, o sa iba pang gawain. Sa paggawa nito, hindi mo alam na gumagawa ka na palang kasama ni Jehova para masagot ang isang panalangin.—Basahin ang 1 Corinto 10:24.

MAGING MAPAGPATULOY

6. Ano ang kasama sa pagiging mapagpatuloy?

6 Kilaláng mapagpatuloy ang mga kamanggagawa ng Diyos. Sa Kristiyanong Griegong Kasulatan, ang terminong isinalin na “pagkamapagpatuloy” ay nangangahulugang “kabaitan sa ibang mga tao [o, estranghero].” (Heb. 13:2) May mga pangyayari sa Bibliya na nagtuturo sa atin na magpakita ng gayong pag-ibig. (Gen. 18:1-5) Masasamantala natin  at dapat nating samantalahin ang mga pagkakataong makatulong sa iba, sila man ay “may kaugnayan sa atin sa pananampalataya” o wala.—Gal. 6:10.

7. Bakit dapat kang maging mapagpatuloy sa mga dumadalaw na buong-panahong mga lingkod?

7 Makagagawa ka bang kasama ng Diyos sa pagiging mapagpatuloy sa mga dumadalaw na buong-panahong mga lingkod? (Basahin ang 3 Juan 5, 8.) Ang gayong mga pagdalaw ay isang pagkakataon para sa “pagpapalitan ng pampatibay-loob.” (Roma 1:11, 12) Tingnan ang karanasan ni Olaf. Naaalaala niya noong bata pa siya na walang sinuman sa kanilang kongregasyon ang makapagpatulóy sa isang binatang tagapangasiwa ng sirkito. Tinanong ni Olaf ang mga magulang niyang di-Saksi kung puwedeng sa bahay nila siya tumuloy. Pumayag naman sila sa kondisyon na sa sofa matutulog si Olaf. Hindi niya iyon pinagsisihan. “Napakasaya ng linggong iyon!” ang sabi niya. “Araw-araw, maaga kaming gumigising ng tagapangasiwa ng sirkito at marami kaming magagandang bagay na pinag-uusapan habang nag-aalmusal. Napatibay ako, at naging tunguhin kong pumasok sa buong-panahong paglilingkod.” Sa nakalipas na 40 taon, naglingkod si Olaf sa iba’t ibang bansa bilang misyonero.

8. Bakit dapat pa rin tayong magpakita ng kabaitan kahit sa simula’y parang hindi ito pinahahalagahan? Magbigay ng halimbawa.

8 Maipakikita mo ang pag-ibig sa mga estranghero sa maraming paraan, kahit sa simula’y parang hindi pinahahalagahan ang iyong pagsisikap. Tingnan ang halimbawang ito. Habang nagdaraos ng pag-aaral sa Bibliya, napansin ng isang mamamahayag sa Spain na umiiyak ang Bible study niyang si Yesica, na taga-Ecuador. Tinanong ng sister kung bakit siya umiiyak. Ikinuwento ni Yesica na bago sila lumipat sa Spain, napakahirap ng buhay nila. Minsan, wala silang makain, at tubig lang ang naibigay niya sa kaniyang anak. Habang pinatutulog ni Yesica ang baby niya, nananalangin siya sa Diyos na tulungan sila. Di-nagtagal, dalawang Saksi ang dumalaw sa kaniya, pero sinungitan sila ni Yesica at pinagpupunit ang magasing ibinigay nila. “Ito ba ang gusto n’yong ipakain ko sa anak ko?” ang tanong niya. Sinubukan ng dalawang sister na pakalmahin siya, pero walang nangyari. Pagkaraan, nag-iwan sila ng isang basket ng pagkain sa pintuan nina Yesica. Naantig siya sa kabaitan nila at hiyang-hiya habang naiisip na binale-wala niya ang sagot ng Diyos sa kaniyang panalangin. Pero determinado na siya ngayong paglingkuran si Jehova. Napakaganda ngang resulta ng pagkabukas-palad!—Ecles. 11:1, 6.

MAGBOLUNTARYO SA TEOKRATIKONG MGA PROYEKTO

9, 10. (a) Ano ang ilang pagkakataon noong panahon ng Bibliya na nangailangan ng mga boluntaryo sa bayan ng Diyos? (b) Ano ang ilang gawain sa kongregasyon na karaniwan nang ginagampanan ngayon ng boluntaryong mga brother?

9 May mga pagkakataon sa kasaysayan ng sinaunang Israel na kinailangan ang mga boluntaryo. (Ex. 36:2; 1 Cro. 29:5; Neh. 11:2) Sa ngayon, marami ka ring pagkakataong makapagboluntaryo, o gamitin ang iyong panahon, pag-aari, at kakayahan para tulungan ang mga kapatid. Magdudulot ito sa iyo ng malaking kagalakan at tatanggap ka ng maraming pagpapala.

10 Pinasisigla ng Bibliya ang mga brother sa kongregasyon na gumawang kasama ni Jehova sa pamamagitan ng pag-abot ng mga pribilehiyo sa paglilingkod at pangangasiwa. (1 Tim. 3:1, 8, 9; 1 Ped. 5:2, 3) Ang mga umaabot nito ay nagnanais makatulong sa iba sa praktikal at espirituwal na paraan. (Gawa 6:1-4) Tinanong ka na ba ng mga elder kung gusto mong maging attendant o tumulong sa pag-aayos ng literatura, pag-aasikaso ng teritoryo, pagmamantini, o iba pa? Sasabihin sa  iyo ng mga gumagawa ng mga atas na ito na talagang nag-e-enjoy sila sa pagtulong sa iba.

Ang pagboboluntaryo sa teokratikong mga proyekto ay nagiging daan para magkaroon ng mga bagong kaibigan (Tingnan ang parapo 11)

11. Paano nakatulong sa isang sister ang mga naging kaibigan niya sa teokratikong mga proyekto?

11 Ang mga nagboboluntaryo sa teokratikong mga proyekto ay kadalasan nang nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Tingnan ang halimbawa ni Margie, isang sister na 18-taóng nagboluntaryo sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall. Sa nakalipas na mga taon, nakapagsanay siya ng maraming kabataang sister. Para sa kaniya, napakagandang pagkakataon iyon para patibayin ang isa’t isa sa espirituwal. (Roma 1:12) Kapag may problema si Margie, pinatitibay siya ng mga naging kaibigan niya sa konstruksiyon. Nakapagboluntaryo ka na ba sa gayong proyekto? Bihasa ka man o hindi, handa ka bang magboluntaryo?

12. Paano ka makatutulong kapag may kalamidad?

12 Kapag may kalamidad, pagkakataon ito na gumawang kasama ni Jehova sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapatid sa praktikal na paraan. Halimbawa, nagbibigay sila ng pinansiyal na tulong sa mga naapektuhan. (Juan 13:34, 35; Gawa 11:27-30) Ang isa pang paraan ay ang pagtulong sa paglilinis o muling pagtatayo. Halos mawasak ng baha ang bahay ni Gabriela, isang sister na taga-Poland. Nabuhayan siya ng loob nang dumating ang mga kapatid mula sa kalapít na kongregasyon para tumulong. “Ayokong pag-usapan ang mga nawala—materyal na bagay lang iyon,” ang sabi niya. “Sa halip, gusto kong sabihin sa inyo kung gaano kalaki ang natamo ko. Napatunayan ko sa karanasang ito na isang natatanging pribilehiyo at pinagmumulan ng kaligayahan ang pagiging bahagi ng kongregasyong Kristiyano.” Maraming nakatanggap ng tulong ang nagsabing parang mas yumaman pa nga sila matapos ang karanasang iyon. At kahit ang mga gumawang kasama ni Jehova ay lubos ding nasiyahan sa pagtulong nila.—Basahin ang Gawa 20:35; 2 Corinto 9:6, 7.

13. Paano napatitibay ng pagboboluntaryo ang kaugnayan natin kay Jehova? Magbigay ng halimbawa.

13 Si Stephanie at ang iba pang mamamahayag ay nakadama ng kagalakan sa paggawang kasama ng Diyos nang tulungan nila ang mga Saksing dumating sa United States bilang mga refugee. Tumulong sila sa paghahanap at pag-aayos ng matutuluyan ng mga  pamilyang lumikas dahil sa digmaan. “Naantig kami dahil napakasaya nila at talagang pinahalagahan nila ang pag-ibig na ipinakita ng pandaigdig na kapatiran,” ang sabi ni Stephanie. “Iniisip ng mga pamilyang iyon na natulungan namin sila, pero ang totoo, mas natulungan nila kami.” Sinabi pa niya, “Ang nakita naming pag-ibig, pagkakaisa, pananampalataya, at pagtitiwala kay Jehova ay talagang nakapagpasidhi ng pag-ibig namin kay Jehova, kaya lalo naming napahalagahan ang lahat ng natatanggap namin mula sa kaniyang organisasyon.”

PALAWAKIN ANG IYONG PAGLILINGKOD

14, 15. (a) Anong saloobin ang ipinakita ni propeta Isaias? (b) Paano matutularan ng mga mángangarál ng Kaharian sa ngayon ang saloobin ni Isaias?

14 Gusto mo bang gumawa nang higit pa kasama ni Jehova? Handa ka bang lumipat kung saan mas malaki ang pangangailangan? Siyempre pa, hindi kailangang maglakbay nang malayo para maging bukas-palad. Pero may ilang kapatid na nasa kalagayang gawin ito. Ang saloobin nila ay gaya ng kay propeta Isaias. Bilang sagot sa tanong ni Jehova na, “Sino ang aking isusugo, at sino ang yayaon para sa amin?” sinabi ni Isaias: “Narito ako! Isugo mo ako.” (Isa. 6:8) Gusto mo ba at nasa kalagayan ka bang tumugon din ng ganito kapag may pangangailangan? Anong mga pangangailangan?

15 Tungkol sa pangangaral at paggawa ng alagad, sinabi ni Jesus: “Ang aanihin ay marami, ngunit ang mga manggagawa ay kakaunti. Kaya nga, magsumamo kayo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala ng mga manggagawa sa kaniyang pag-aani.” (Mat. 9:37, 38) Puwede ka bang maglingkod kung saan mas malaki ang pangangailangan, marahil bilang payunir? O matutulungan mo ba ang iba na gawin ito? Iniisip ng maraming kapatid na ang pinakamagandang paraan para maipakita ang pag-ibig sa Diyos at sa kapuwa ay ang magpayunir sa mga lugar na mas malaki ang pangangailangan. May naiisip ka bang iba pang paraan para mapalawak ang paglilingkod mo? Magdudulot ito ng malaking kagalakan.

16, 17. Ano pang mga pagkakataon ang bukás kung gusto mong mapalawak ang iyong paglilingkod kay Jehova?

16 Handa ka bang maglingkod sa Bethel o tumulong sa pagtatayo ng mga pasilidad, bilang temporary worker o commuter? Laging nangangailangan ng mga boluntaryo na makapaglilingkod kay Jehova saanman sila atasan at anumang gawain ang ibigay sa kanila. Baka atasan sila sa isang gawaing may partikular na pangangailangan, gayong sa ibang uri ng gawain sila sanay at makaranasan. Pero pinahahalagahan ni Jehova ang pagsasakripisyo ng mga indibiduwal na handang maglingkod saanman may pangangailangan.—Awit 110:3.

17 Gusto mo bang tumanggap ng higit pang pagsasanay para mas magampanan ang iyong sagradong paglilingkod? Kung oo, baka puwede kang mag-aral sa School for Kingdom Evangelizers. Sinasanay nito ang mga kapatid na nasa buong-panahong paglilingkod, para mapalawak nila ang kanilang ministeryo. Ang mga nag-aaplay sa paaralang ito ay dapat na handang tumanggap ng anumang atas pagka-graduate nila. Gusto mo bang samantalahin ang pagkakataong ito para sa higit pang mga pribilehiyo ng paglilingkod?—1 Cor. 9:23.

18. Ano ang mga pagpapalang dulot ng paggawang kasama ni Jehova araw-araw?

18 Bilang bayan ni Jehova, gusto nating maging bukas-palad—na kapahayagan ng kabutihan, kabaitan, at pag-ibig—at magmalasakit sa iba araw-araw. Ang paggawa nito ay nagdudulot ng kagalakan, kapayapaan, at kaligayahan. (Gal. 5:22, 23) Anuman ang kalagayan mo sa buhay, magiging masaya ka kapag tinularan mo ang pagkabukas-palad ni Jehova at kapag isa ka sa kaniyang minamahal na mga kamanggagawa!—Kaw. 3:9, 10.