Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Ano ang Armagedon?

Naniniwala ang ilan . . .

na ito ay pagkawasak ng mundo sa pamamagitan ng mga sandatang nuklear o pagkasira ng kalikasan. Ano sa palagay mo?

Ang sabi ng Bibliya

Ang Armagedon ay isang makasagisag na lugar ng “digmaan ng dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat,” laban sa masasama.—Apocalipsis 16:14, 16.

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • Makikipaglaban ang Diyos sa digmaan ng Armagedon, hindi para wasakin ang lupa, kundi para iligtas ito mula sa paninira ng mga tao.—Apocalipsis 11:18.

  • Wawakasan ng digmaan ng Armagedon ang lahat ng digmaan.—Awit 46:8, 9.

Posible bang makaligtas sa digmaan ng Armagedon?

Ano ang sagot mo?

  • Oo

  • Hindi

  • Siguro

Ang sabi ng Bibliya

“Isang malaking pulutong” mula sa lahat ng bansa ang makaliligtas sa “malaking kapighatian,” na magwawakas sa digmaan ng Armagedon.—Apocalipsis 7:9, 14.

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • Gusto ng Diyos na maraming makaligtas sa Armagedon hangga’t maaari. Pupuksain niya ang masasama kung talagang ayaw na nilang magbago.—Ezekiel 18:32.

  • Ipinaliliwanag ng Bibliya kung paano makaliligtas sa Armagedon.—Zefanias 2:3.