Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG NG MGA MAMBABASA . . .

Para Ba sa mga Kristiyano ang Pasko?

Para Ba sa mga Kristiyano ang Pasko?

Milyon-milyong tao sa buong mundo ang naniniwala na ang Pasko ay pagdiriwang ng kaarawan ni Jesu-Kristo. Pero naisip mo na ba kung nagdiwang ng Pasko ang malalapít kay Jesus, gaya ng kaniyang mga apostol at alagad? Alam mo ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan? Matutulungan tayo ng sagot sa mga ito na malaman kung para sa mga Kristiyano ang Pasko.

Una, walang binanggit ang Bibliya na ipinagdiwang ang kaarawan ni Jesus o ng ibang tapat na mga mananamba ng Diyos. Dalawang indibiduwal lang sa Kasulatan ang nagdiwang ng kaarawan. Pareho silang hindi mananamba ni Jehova, ang Diyos ng Bibliya, at ang pagdiriwang nila ay nauwi sa masamang pangyayari. (Genesis 40:20; Marcos 6:21) Ayon sa Encyclopædia Britannica, tinanggihan ng unang mga Kristiyano ang “paganong kaugalian ng pagdiriwang ng mga kaarawan.”

Anong petsa ipinanganak si Jesus?

Hindi iniulat sa Bibliya kung kailan eksaktong ipinanganak si Jesus. “Ang kapanganakan ni Kristo ay hindi matitiyak sa B[agong] T[ipan], o, sa anumang iba pang reperensiya,” ayon sa Cyclopedia nina McClintock at Strong. Kung gusto talaga ni Jesus na ipagdiwang ng kaniyang mga tagasunod ang kaarawan niya, ipinaalam niya sana ang petsa ng kaniyang kapanganakan.

Ikalawa, walang ulat sa Bibliya na nagdiwang ng Pasko si Jesus o ang isa man sa mga alagad niya. Ayon sa New Catholic Encyclopedia, ang pagdiriwang ng Pasko ay unang binanggit “ni Philocalus sa Chronograph, isang Romanong almanak na ang pinagkunang materyal ay noon pang 336 [C.E.].” Maliwanag na noong panahong iyon, tapos nang isulat ang Bibliya at ilang siglo na ang lumipas pagkatapos ng buhay ni Jesus sa lupa. Kaya sinabi nina McClintock at Strong na “ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi iniutos ng Diyos, ni nagmula ito sa B[agong] T[ipan].” *

Anong okasyon ang iniutos ni Jesus na alalahanin ng kaniyang mga alagad?

Bilang Dakilang Guro, si Jesus ay nagbigay ng malinaw na tagubilin tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin ng mga tagasunod niya, at nakaulat ito sa Bibliya. Pero hindi kasama rito ang pagdiriwang ng Pasko. Kung paanong ayaw ng isang guro na gumawa ang mga estudyante ng higit sa itinagubilin sa kanila, ayaw rin ni Jesus na “higitan [ng kaniyang mga tagasunod] ang mga bagay na nakasulat” sa Banal na Kasulatan.—1 Corinto 4:6.

Pero may isang mahalagang okasyon na alam na alam ng unang mga Kristiyano—ang pag-alaala, o Memoryal, ng kamatayan ni Jesus. Personal na sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad kung kailan ito ipagdiriwang at ipinakita sa kanila kung paano ito gagawin. Ang espesipikong mga tagubiling ito, pati na ang aktuwal na petsa ng kaniyang kamatayan, ay nakaulat sa Bibliya.—Lucas 22:19; 1 Corinto 11:25.

Gaya ng ating nakita, ang Pasko ay isang pagdiriwang ng kaarawan, at hindi ito ipinagdiwang ng unang mga Kristiyano. Hindi rin binanggit ng Bibliya na ipinagdiwang ni Jesus o ng sinuman ang Pasko. Dahil sa mga katotohanang ito, milyon-milyong Kristiyano sa buong mundo ang naniniwalang hindi para sa kanila ang Pasko.

^ par. 6 Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng Pasko, tingnan ang artikulong “Tanong ng mga Mambabasa . . . Ano ang Katotohanan Tungkol sa Pasko?” sa Ang Bantayan, Disyembre 1, 2014, na available sa www.jw.org/tl.