Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Introduksiyon

Introduksiyon

ANO SA PALAGAY MO?

Kalooban ba ng Diyos na mamatay tayo? Sinasabi ng Bibliya: “Papahirin [ng Diyos] ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan.”Apocalipsis 21:4.

Ipinaliliwanag sa isyung ito ng Bantayan ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa buhay at kamatayan.