Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

May Malasakit Ba ang Diyos Kung Nagdurusa Ka?

May Malasakit Ba ang Diyos Kung Nagdurusa Ka?

Sabi ng iba, hindi nakikita ng Diyos ang pagdurusa natin at wala siyang pakialam.

ANG SABI NG BIBLIYA

 • Alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin at nagmamalasakit siya

  “Nakita ni Jehova na ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa . . . , at siya ay nasaktan sa kaniyang puso.”—Genesis 6:5, 6.

 • Aalisin ng Diyos ang lahat ng pagdurusa

  “Kaunting panahon na lamang, at ang balakyot ay mawawala na; at pagtutuunan mo nga ng pansin ang kaniyang dako, at siya ay mawawala na. Ngunit ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa, at makasusumpong nga sila ng masidhing kaluguran sa kasaganaan ng kapayapaan.”—Awit 37:10, 11.

 • Ang nais ng Diyos para sa iyo

  “‘Nalalaman kong lubos ang mga kaisipan na iniisip ko tungkol sa inyo,’ ang sabi ni Jehova, ‘mga kaisipang ukol sa kapayapaan, at hindi ukol sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. At kayo ay tiyak na tatawag sa akin at paririto at mananalangin sa akin, at pakikinggan ko kayo.’”—Jeremias 29:11, 12.

  “Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo.”—Santiago 4:8.