Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

Magkakaroon pa kaya ng tunay na katarungan dito sa lupa?

Ano ang sagot mo?

  • Oo

  • Hindi

  • Siguro

Ang sabi ng Bibliya

“Nalalaman kong lubos na ilalapat ni Jehova ang pag-aangkin sa batas ng napipighati, ang kahatulan sa mga dukha.” (Awit 140:12) Ang Kaharian ng Diyos ang magdudulot ng tunay na katarungan dito sa lupa.

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • Nakikita ng Diyos ang kawalang-katarungan dito sa lupa, at aalisin niya ito.—Eclesiastes 5:8.

  • Ang katarungan ng Diyos ang magdadala ng kapayapaan at kapanatagan dito sa lupa.—Isaias 32:16-18.

May grupo ba ng tao na mas pinapaboran ng Diyos?

Naniniwala ang ilan na may grupo ng tao na pinagpapala o pinarurusahan ng Diyos. Iniisip naman ng iba na pantay ang pakikitungo niya sa lahat. Ano sa palagay mo?

Ang sabi ng Bibliya

“Ang Diyos ay hindi nagtatangi, kundi sa bawat bansa ang tao na natatakot sa kaniya at gumagawa ng katuwiran ay kaayaaya sa kaniya.” (Gawa 10:34, 35) Kaya para sa Diyos, pantay-pantay ang lahat.

Ano pa ang matututuhan natin sa Bibliya?

  • May “mabuting balita” ang Bibliya para sa “bawat bansa at tribo at wika at bayan.”—Apocalipsis 14:6.