ANG BANTAYAN Blg. 2 2020 | Ano ang Kaharian ng Diyos?

Matagal na itong itinatanong ng mga tao. Ang sagot ay mababasa sa Bibliya.

“Dumating Nawa ang Kaharian Mo”—Ang Panalanging Ipinagdarasal ng Milyon-milyong Tao

Anong mga tanong tungkol sa Kaharian ng Diyos ang kailangang masagot para maintindihan ang kahulugan ng panalanging ito?

Bakit Natin Kailangan ang Kaharian ng Diyos?

Kapag ang mga tao ang namahala sa sarili nila, marami ang magiging problema.

Sino ang Hari sa Kaharian ng Diyos?

Isinulat ng ilang manunulat ng Bibliya ang mga detalye para makilala ang Isa na magiging Hari sa Kaharian ng Diyos. Sa buong kasaysayan ng tao, sa isang tao lang tumukoy ang lahat ng paglalarawang ito.

Kailan Mamamahala sa Lupa ang Kaharian ng Diyos?

Gusto rin iyang malaman ng tapat na mga tagasunod ni Jesus. Ano ang sagot niya sa kanila?

Ano ang Gagawin ng Kaharian ng Diyos?

Alam ni Jesus na ang Kaharian ng Diyos ang tanging gobyerno na may kakayahang itama ang mga problema sa mundo. Ano na ang nagawa ng Kaharian para magtiwala tayo rito?

Suportahan Na Ngayon ang Kaharian ng Diyos!

Pinayuhan ni Jesus ang mga tagasunod niya na unahin ang Kaharian. Paano mo ito gagawin?

Kaharian ng Diyos—Ano Ito?

Ipinapanalangin ng maraming tao ang pagdating ng Kaharian ng Diyos. Pero naisip mo na ba kung ano ang Kaharian ng Diyos at kung ano ang gagawin nito?