Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

4 | Nagbibigay ang Bibliya ng Praktikal na Payo

4 | Nagbibigay ang Bibliya ng Praktikal na Payo

SINASABI NG BIBLIYA: “Ang buong Kasulatan ay . . . kapaki-pakinabang.”​—2 TIMOTEO 3:16.

Ibig Sabihin

Hindi aklat sa medisina ang Bibliya, pero nagbibigay ito ng praktikal at kapaki-pakinabang na mga payo. Makakatulong ito sa mga may problema sa mental na kalusugan. Tingnan ang ilang halimbawa.

Kung Paano Ito Makakatulong

“Ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga maysakit.”​—MATEO 9:12.

Sinasabi ng Bibliya na kung minsan, kailangan nating magpagamot. Naintindihan ng maraming may problema sa mental na kalusugan ang tungkol sa sakit nila nang magpatingin sila sa doktor.

“Ang ehersisyo ay mabuti sa iyong katawan.”​—1 TIMOTEO 4:8, Contemporary English Version.

Kapag naglalaan ka ng panahon para gumanda ang pisikal na kalusugan mo, posibleng gumanda rin ang mental na kalusugan mo. Kaya makakabuti kung regular kang mag-eehersisyo, kakain ng masusustansiyang pagkain, at matutulog nang sapat.

“Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas.”​—KAWIKAAN 17:22.

Kung magbabasa ka ng mga teksto sa Bibliya at magtatakda ng makatuwirang mga tunguhin na kaya mong abutin, magiging masaya ka. Kapag nagpopokus ka sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo at umaasang magiging maganda ang kalagayan sa hinaharap, makakatulong ito sa iyo.

“Ang karunungan ay nasa mga mapagpakumbaba.”​—KAWIKAAN 11:2.

Baka nahihirapan kang gawin ang mga bagay na gusto mong gawin nang ikaw lang mag-isa. Kaya humingi ng tulong sa iba. Malamang na gusto ka namang tulungan ng mga kaibigan mo at kapamilya. Pero baka hindi lang nila alam kung paano iyon gagawin. Kaya sabihin mo sa kanila kung paano ka nila matutulungan. Huwag ka namang umasa nang sobra-sobra. Magpasalamat ka sa anumang tulong na maibibigay nila.

Nakakatulong ang Payo ng Bibliya sa mga May Pinagdaraanan

“Parang may mali sa akin kaya nagpadoktor ako. Na-diagnose niya ang kondisyon ko. Nakatulong iyon sa akin na matanggap ang sitwasyon ko at malaman ang mga paraan ng paggamot na makakatulong sa kalusugan ko.”​—Nicole, a may bipolar disorder.

“Nakatulong sa akin ang pagbabasa naming mag-asawa ng Bibliya para maging maganda ang simula ng araw ko. At kapag may mga araw na inaatake ako ng depression, napapatibay ako ng isang partikular na teksto.”​—Peter, may depression.

“Hindi ko masabi sa iba ang pinagdaraanan ko kasi nakakahiya. Pero may kaibigan akong handang makinig sa akin at nagsisikap siyang unawain ang nararamdaman ko. Dahil sa kaniya, nagiging okey ako at pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa.”​—Ji-yoo, may eating disorder.

“Dahil sa Bibliya, naging balanse ako at makatuwiran pagdating sa trabaho at pahinga. Nakatulong din ’yon para makayanan ko ang mga negatibong emosyon na nagpapahirap sa ’kin.”​—Timothy, may obsessive-compulsive disorder.

a Binago ang ilang pangalan.