Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“Patuloy na Isaisip ang mga Ito”

“Patuloy na Isaisip ang mga Ito”

Ano ang mga ito? Sinasabi sa Filipos 4:8 na isaisip ang anumang bagay na totoo, seryosong pag-isipan, matuwid, malinis, kaibig-ibig, marangal, mabuti, at kapuri-puri. Siyempre, hindi lang puro tungkol sa Bibliya ang iisipin ng isang Kristiyano. Pero ang pagbubulay-bulay ng puso natin ay dapat na nakalulugod kay Jehova. Hindi nito dapat pahinain ang ating determinasyon na maging tapat sa kaniya.—Aw 19:14.

Hindi madaling iwasan ang masasamang kaisipan. Dapat nating paglabanan hindi lang ang pagiging di-perpekto, kundi pati na si Satanas, ang “diyos ng sistemang ito.” (2Co 4:4) Dahil kontrolado niya ang media, pasama nang pasama ang karamihan sa laman ng TV, radyo, Internet, at mga babasahin. Kung hindi tayo magiging mapamili sa ipinapasok natin sa ating isipan, makasasamâ ito sa ating pag-iisip, at sa bandang huli, maaapektuhan ang ating paggawi.—San 1:14, 15.

PANOORIN ANG VIDEO NA IWASAN ANG SUMISIRA SA KATAPATAN—DI-WASTONG LIBANGAN. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD:

  • Ano ang tinitingnan ng brother sa kaniyang cellphone, at paano siya naapektuhan nito?

  • Paano nakatulong sa kaniya ang Galacia 6:7, 8 at Awit 119:37?