Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na Presentasyon

Sampol na Presentasyon

ANG BANTAYAN

Tanong: Totoo ba ang mga anghel?

Teksto: Aw 103:20

Alok: Ipinakikita sa isyung ito ng Bantayan ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel at kung paano nila naiimpluwensiyahan ang buhay natin.

ITURO ANG KATOTOHANAN

Tanong: Sa tingin mo, magkasalungat ba ang siyensiya at ang Bibliya?

Teksto: Isa 40:22

Katotohanan: Tumpak ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa siyensiya.

IMBITASYON SA PULONG NG KONGREGASYON (inv)

Alok: Gusto kitang imbitahan sa isang pahayag sa Bibliya. Wala itong bayad, at gaganapin ito sa Kingdom Hall, ang lugar ng pagsamba namin. [Ialok ang imbitasyon, ipakita ang lokasyon at oras ng pulong sa dulong sanlinggo, at banggitin ang paksa ng pahayag pangmadla.]

Tanong: Nakapunta ka na ba sa Kingdom Hall? [Kung angkop, ipapanood ang video na Ano’ng Mayroon sa Kingdom Hall?]

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.