Isang kabataang sister na nagrereport sa harap ng kaniyang mga kaklase

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Pebrero 2017

Sampol na Presentasyon

Sampol na presentasyon para sa Gumising! at katotohanan sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng buhay. Tularan ang mga ito at gumawa ng sariling presentasyon.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Nagdudulot ng mga Pagpapala ang Pagsunod kay Jehova

Maibiging ipinakikita sa atin ng Diyos na Jehova kung paano tayo mamumuhay.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Nagdusa si Kristo Para sa Atin

Ang kamatayan ni Jesus ay naging sagot sa hamon ni Satanas tungkol sa katapatan ng mga lingkod ng Diyos.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Tulungan ang Inyong Anak na Magkaroon ng Matibay na Pananampalataya sa Maylikha

Ano ang paniniwala ng iyong anak tungkol sa pinagmulan ng buhay? Paano mo sila matutulungan na manampalatayang ang Diyos na Jehova ang Maylalang?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

“Ihayag ang Taon ng Kabutihang-Loob ni Jehova”

Literal na taon ba ang taon ng kabutihang-loob ni Jehova? Ano ang kaugnayan ng yugtong ito ng panahon sa pangangaral ng Kaharian?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Maging Matalino sa Paggamit ng mga Literatura sa Bibliya

Kailangan ang malaking halaga at pagsisikap para maimprenta at maipadala ang mga literatura sa buong daigdig. Mag-isip muna bago ibigay ang literatura.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Magdudulot ng Malaking Kagalakan ang mga Bagong Langit at Bagong Lupa

Bakit mahalaga sa atin ngayon ang pangako ng Diyos na “mga bagong langit at bagong lupa”?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Magsaya Kayo sa Pag-asa

Ang pag-asa ay parang angkla. Ang pagbubulay-bulay sa mga pangako ng Bibliya ay tutulong sa atin na manatiling masaya at tapat sa panahon ng pagsubok.