Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na Pakikipag-usap

Sampol na Pakikipag-usap

●○○ UNANG PAG-UUSAP

Tanong: Paano tayo nakakasiguro na ang pagdurusa natin ay hindi parusa mula sa Diyos?

Teksto: San 1:13

Iiwang Tanong: Bakit tayo nagdurusa?

○●○ UNANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Bakit tayo nagdurusa?

Teksto: 1Ju 5:19

Iiwang Tanong: Ano ang nadarama ng Diyos sa pagdurusa natin?

○○● IKALAWANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Ano ang nadarama ng Diyos sa pagdurusa natin?

Teksto: Isa 63:9

Iiwang Tanong: Ano ang gagawin ng Diyos para wakasan ang pagdurusa natin?