Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pag-ibig ang Pagkakakilanlan ng mga Tunay na Kristiyano—Magsaya sa Katotohanan

Pag-ibig ang Pagkakakilanlan ng mga Tunay na Kristiyano—Magsaya sa Katotohanan

KUNG BAKIT ITO MAHALAGA: Bilang pagtulad kay Jesus, dapat tayong magpatotoo tungkol sa layunin ng Diyos. (Ju 18:37) Dapat din tayong makipagsaya sa katotohanan, magsalita ng katotohanan, at pag-isipan ang mga bagay na totoo, kahit nabubuhay tayo sa mundong punô ng kasinungalingan at kasamaan.—1Co 13:6; Fil 4:8.

KUNG PAANO ITO GAGAWIN:

  • Maging determinadong huwag makinig o magkalat ng tsismis.—1Te 4:11

  • Huwag matuwa sa masasamang bagay na nangyayari sa iba

  • Masiyahan sa positibo at nakapagpapatibay na mga bagay

PANOORIN ANG VIDEO NA “IBIGIN NINYO ANG ISA’T ISA”—MAGSAYA, HINDI SA KALIKUAN, KUNDI SA KATOTOHANAN. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

  • Paano ‘nakipagsaya sa kalikuan’ si Debbie?

  • Paano ibinaling ni Alice sa positibong direksiyon ang pag-uusap nila ni Debbie?

  • Ano ang magagandang bagay na puwede nating ipakipag-usap sa iba?

Makipagsaya, hindi sa kalikuan, kundi sa katotohanan