Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | KAWIKAAN 7-11

“Ang Iyong Puso ay Huwag Nawang Lumiko”

“Ang Iyong Puso ay Huwag Nawang Lumiko”

Mapoprotektahan tayo ng mga pamantayan ni Jehova. Pero para mangyari iyan, dapat nating pahalagahan ang mga ito. (Kaw 7:3) Kapag hinayaan ng isang lingkod ni Jehova na mailihis ang kaniyang puso, madali siyang madadaya ng mga taktika ni Satanas. Mababasa sa Kawikaan kabanata 7 na hinayaan ng isang kabataang lalaki na madaya siya ng kaniyang puso. Ano ang matututuhan natin sa kaniyang pagkakamali?

  • Sinisikap ni Satanas na ilayo tayo kay Jehova. Sinasamantala niya ang ating limang pandamdam para mahikayat tayong gumawa ng masama

  • Tutulong sa atin ang karunungan at kaunawaan para makita nang patiuna ang malulubhang epekto ng paggawa ng masama, at para hindi manganib ang ating espirituwalidad