Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | 2 JUAN 1-13; 3 JUAN 1-14JUDAS 1-25

Dapat Tayong Makipaglaban Para Makapanatili sa Katotohanan

Dapat Tayong Makipaglaban Para Makapanatili sa Katotohanan

Judas 3

Nagpayo si Jesus: “Magsikap kayo nang husto na makapasok sa makipot na pinto.” (Luc 13:24) Sinabi ni Jesus na kailangan ng matinding pagsisikap para matamo natin ang pagsang-ayon ng Diyos. Ganiyan din ang isinulat ni Judas, na kapatid sa ina ni Jesus: “Makipaglaban nang husto para sa pananampalataya.” Kailangan ng pagsisikap para:

  • Tanggihan ang seksuwal na imoralidad.—Jud 6, 7

  • Igalang ang mga nasa awtoridad.—Jud 8, 9

  • Patibayin ang ating paniniwala sa “kabanal-banalang pananampalataya,” ang mga turo ni Jesus.—Jud 20, 21