Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pasulungin ang Kakayahan sa Ministeryo—Pagdalaw-Muli

Pasulungin ang Kakayahan sa Ministeryo—Pagdalaw-Muli

KUNG BAKIT ITO MAHALAGA: Maraming taong interesado sa mensahe ng Kaharian ang naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos. (Isa 55:6) Para unti-unti natin silang maturuan, dapat natin silang balik-balikan. Napapaharap ang mga tao sa iba’t ibang pagsubok, kaya iba’t iba rin ang paraan para malinang ang interes nila. Pero magiging mas epektibo tayo kung maghahanda tayong mabuti at magkakaroon ng tunguhin sa bawat pagdalaw—ang makapagpasimula ng pag-aaral sa Bibliya.

KUNG PAANO ITO GAGAWIN:

  • Sikaping makabalik agad, marahil sa loob lang ng ilang araw.—Mat 13:19

  • Maging palakaibigan at magalang. Sikaping maging relaks

  • Batiin muna ang kausap. Gamitin ang kaniyang pangalan. Ipaalaala sa kaniya kung bakit ka bumalik—marahil ay para sagutin ang isang tanong, dalhin ang pinakabagong magasin, ipakita ang ating website, ipapanood ang isang video, o ipakita ang isang pag-aaral sa Bibliya. Ibagay ang iyong sasabihin kapag may iba siyang paksa na gustong pag-usapan.—Fil 2:4

  • Diligin ang binhi ng katotohanan na naitanim sa kaniyang puso sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang teksto o pag-iiwan ng literatura. (1Co 3:6) Kaibiganin siya

  • Ilatag ang pundasyon para sa susunod na pagdalaw