Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kung Paano Magagamit ang Aklat na What Can the Bible Teach Us?

Kung Paano Magagamit ang Aklat na What Can the Bible Teach Us?

Magkapareho ang aklat na Teach Us (hindi isinalin sa Tagalog) at ang Itinuturo ng Bibliya. Pareho ang nilalaman ng dalawang aklat na ito, pati na ang pagkakaayos. Pero mas simple ang mga salita at lohika na ginamit sa aklat na Teach Us. Dinisenyo ito para sa mga taong nahihirapang unawain ang aklat na Itinuturo ng Bibliya sa wikang Ingles. Sa halip na apendise, mayroon itong endnote na naglalaman ng mga simpleng paliwanag sa ilang termino at ideyang nasa kabanata. Ang mga kabanata nito ay walang pambungad na mga tanong o kahon para sa repaso. Sa halip, sa bawat dulo ng kabanata, may sumaryo ng mga katotohanan sa Bibliya na ipinaliwanag sa kabanata. Gaya ng aklat na Itinuturo ng Bibliya, ang aklat na Teach Us ay puwedeng gamitin sa ministeryo anuman ang alok natin sa bawat buwan. Paano natin magagamit ang mga feature ng Teach Us kapag nagdaraos ng pag-aaral sa Bibliya?

SUMARYO: Para sa marami, karaniwan nang epektibo ang pagbabasa ng mga parapo at pagbabangon ng tanong kapag nagdaraos ng pag-aaral sa Bibliya gamit ang aklat na Itinuturo ng Bibliya. Pero paano kung ang estudyante ay hindi pamilyar sa wika o hindi gaanong mahusay magbasa? Sa ganitong sitwasyon, puwede mong gamitin ang aklat na Teach Us. May mga sumaryo sa bawat kabanata nito na puwede mong gamitin bilang basehan sa inyong pag-aaral. Maaari mong himukin ang iyong estudyante na personal na basahin ang buong kabanata. Kadalasan nang maituturo mo ang bawat katotohanan na nasa sumaryo sa loob ng 15 minuto. Dahil hindi kasama sa sumaryo ang mga detalye na makikita sa kabanata, mahalaga na maghandang mabuti anupat isinasaisip ang kakayahan at kalagayan ng estudyante. Kung gagamitin mo naman sa pag-aaral ang mga parapo, puwede mong gamitin ang sumaryo bilang repaso.

ENDNOTE: Ang mga termino at ideyang nasa endnote ng aklat na Teach Us ay nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng paglitaw ng mga ito sa kabanata. Maaaring magpasiya ang tagapagturo kung tatalakayin niya ang mga nasa endnote sa panahon ng pag-aaral.