Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na Pakikipag-usap

Sampol na Pakikipag-usap

●○○ UNANG PAG-UUSAP

Kampanya ng Pag-iimbita sa Memoryal (Marso 3-31): Iniimbitahan ka namin sa isang napakahalagang okasyon. Para sa iyo ang imbitasyong ito. Sa Sabado, Marso 31, milyon-milyon sa buong mundo ang magtitipon para alalahanin ang kamatayan ni Jesu-Kristo. Nasa imbitasyon ang oras at lugar ng pagtitipon. Isang linggo bago iyan, iniimbitahan ka rin namin sa isang pahayag na may paksang “Sino Ba Talaga si Jesu-Kristo?”

Iiwang Tanong Kapag Nagpakita ng Interes: Bakit namatay si Jesus?

○●○ UNANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Bakit namatay si Jesus?

Teksto: Mat 20:28

Iiwang Tanong: Ano ang naging posible dahil sa pantubos?

○○● IKALAWANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Ano ang naging posible dahil sa pantubos?

Teksto: Ro 6:23

Iiwang Tanong: Paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa pantubos?