Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Gawing Mas Makabuluhan ang Iyong Personal na Pag-aaral

Gawing Mas Makabuluhan ang Iyong Personal na Pag-aaral

KUNG BAKIT ITO MAHALAGA: Sa tulong ng personal na pag-aaral ng Salita ng Diyos, ‘lubusan nating maiintindihan ang lapad at haba at taas at lalim’ ng katotohanan. (Efe 3:18) Tinutulungan din tayo nito na manatiling walang kapintasan at walang dungis sa gitna ng masamang sanlibutan at ‘mahigpit na manghawakan sa salita ng buhay.’ (Fil 2:15, 16) Sa ating personal na pag-aaral ng Salita ng Diyos, makakapili tayo ng materyal na kailangan natin bilang indibidwal. Paano natin masusulit ang panahong ginagamit natin sa pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya?

KUNG PAANO ITO GAGAWIN:

 • I-highlight ang mga teksto at gumawa ng nota sa iyong sariling Bibliya, nakaimprenta man o electronic format

 • Habang nagbabasa ng Salita ng Diyos, tanungin ang sarili: ‘Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? Paano?’

 • Magsaliksik. Gamit ang mga available na pantulong sa pagsasaliksik, maghanap sa pamamagitan ng paksa o teksto sa Bibliya

 • Bulay-bulayin ang binabasa mo para malaman kung paano mo ito masusunod

 • Gamitin ang natututuhan mo sa iyong pang-araw-araw na buhay.—Luc 6:47, 48

PANOORIN ANG VIDEO NA MANATILING “MAHIGPIT NA NAKAKAPIT”—EPEKTIBONG PERSONAL NA PAG-AARAL. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

 • Paano inilarawan ng iba ang personal na pag-aaral?

 • Bakit dapat tayong manalangin bago mag-aral?

 • Paano natin mas mauunawaan ang isang teksto sa Bibliya?

 • Anong klase ng mga marka ang puwede nating ilagay sa ating sariling Bibliya?

 • Bakit napakahalaga ng pagbubulay-bulay kapag nag-aaral ng Salita ng Diyos?

 • Ano ang dapat nating gawin sa natututuhan natin?

“Mahal na mahal ko ang kautusan mo! Binubulay-bulay ko ito buong araw.”—Aw 119:97