Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na Pakikipag-usap

Sampol na Pakikipag-usap

●○○ UNANG PAG-UUSAP

Tanong: Paano natin malalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap?

Teksto: Isa 46:10

Iiwang Tanong: Anong mga hula sa Bibliya ang nagkakatotoo ngayon?

○●○ UNANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Anong mga hula sa Bibliya ang nagkakatotoo ngayon?

Teksto: Mat 24:6, 7, 14

Iiwang Tanong: Ano ang mangyayari pagkatapos ng “wakas”?

○○● IKALAWANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Ano ang mangyayari pagkatapos ng “wakas”?

Teksto: Apo 21:4

Iiwang Tanong: Saan mangyayari ang hulang ito ng Bibliya?