Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na Presentasyon

Sampol na Presentasyon

GUMISING!

Tanong: Galing ba sa Diyos ang Bibliya? O puro ideya lang ng tao ang laman ng aklat na ito?

Teksto: 2Ti 3:16

Alok: Tinatalakay sa isyung ito ng Gumising! ang tatlong larangan ng ebidensiyang nanggaling talaga sa Diyos ang Bibliya.

ITURO ANG KATOTOHANAN

Tanong: Ano ang dapat maging pananaw natin sa regalong buhay?

Teksto: Apo 4:11

Katotohanan: Dahil ang buhay ay regalo ng Diyos, dapat natin itong pahalagahan. Palaisip tayo sa kaligtasan, at iniiwasan nating isapanganib ang buhay ng iba. Pinahahalagahan natin ang regalong buhay.

ANO ANG SEKRETO SA MALIGAYANG PAMILYA?

Tanong: Pansinin mo ang tanong sa tract na ito at ang posibleng mga sagot. Ano sa palagay mo?

Teksto: Luc 11:28

Alok: Tinatalakay sa tract na ito kung ano ang maitutulong ng Bibliya sa iyong pamilya at kung bakit tayo makapagtitiwala sa sinasabi nito.

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.