Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | PANAGHOY 1-5

Makatutulong ang Mapaghintay na Saloobin Para Makapagbata

Makatutulong ang Mapaghintay na Saloobin Para Makapagbata

Ano ang nakatulong kay Jeremias na makapagbata nang may mabuting saloobin sa kabila ng matinding pagdurusa?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Nagtitiwala si Jeremias na “yuyuko” si Jehova para sa mga nagsisisi sa gitna ng Kaniyang bayan at itataas Niya sila mula sa kanilang malungkot na kalagayan

  • Natuto siyang “magpasan ng pamatok sa panahon ng kaniyang kabataan.” Kapag nagbabata ang isa ng mga pagsubok habang kabataan pa siya, matutulungan siya nitong maharap ang mga darating na hamon sa kaniyang buhay

Paano ako makapaghahanda sa mga hamong mapapaharap sa akin?

 

Paano ako makapagpapakita ng mapaghintay na saloobin?