Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ano ang Matututuhan Mo sa Kanila?

Ano ang Matututuhan Mo sa Kanila?

Ikaw ba ay bagong ministeryal na lingkod o elder? Baka may kasanayan ka, kakayahan, o sekular na edukasyon na wala sa ibang mga elder o ministeryal na lingkod. Pero marami ka pang puwedeng matutuhan mula sa kanila at sa tapat na mga brother na hindi na naglilingkod bilang elder o ministeryal na lingkod dahil sa katandaan, problema sa kalusugan, o pananagutan sa pamilya.

PANOORIN ANG VIDEO NA IGALANG ANG MGA MAKARANASANG LALAKI. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

  1. 1. Paano nagpakita ng paggalang si Brother Richards kay Brother Bello?

  2. 2. Anong pagkakamali ang nagawa ni Ben, at bakit?

  3. 3. Ano ang natutuhan ni Ben sa halimbawa ni Eliseo?

  4. 4. Brother ka man o sister, paano ka makakapagpakita ng paggalang sa mga makaranasang Kristiyano at matututo mula sa kanila?