Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | LUCAS 14-16

Ang Talinghaga Tungkol sa Alibughang Anak

Ang Talinghaga Tungkol sa Alibughang Anak

15:11-32

Mga aral na matututuhan natin mula sa talinghagang ito.

  • Isang katalinuhan na manatiling ligtas kasama ng bayan ng Diyos, sa ilalim ng pangangalaga ng ating maibigin at makalangit na Ama

  • Kung lumihis tayo sa daan ng Diyos, dapat tayong magpakumbaba at bumalik, na nagtitiwalang patatawarin tayo ni Jehova

  • Dapat nating tularan si Jehova sa pamamagitan ng magiliw na pagtanggap sa mga nagsisisi at nanunumbalik sa kongregasyon