Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Magpasimula ng Pag-uusap Gamit ang mga Tract

Magpasimula ng Pag-uusap Gamit ang mga Tract

Mula noong Enero 2018, mababasa sa pabalat ng Workbook sa Buhay at Ministeryo ang mga sampol na pakikipag-usap. Pinapasigla tayo na magpokus sa pakikipag-usap sa mga tao at hindi lang basta mamahagi ng literatura. At para matulungan ang mga mamamahayag na gawin ito, may mga video kung paano magpapasimula ng pag-uusap gamit lang ang Bibliya. Ibig bang sabihin, hindi na tayo gagamit ng mga literatura sa pagbabahay-bahay? Hindi naman. Halimbawa, magandang gamitin ang mga tract para makapagpasimula ng pag-uusap. Paano natin ito gagawin?

  1. Gamitin ang tanong na nasa pabalat ng tract at papiliin ng sagot ang may-bahay.

  2. Ipakita ang sagot ng Bibliya na nasa itaas ng pahina 2. Kung may oras pa, basahin at talakayin ang ilang impormasyong nasa loob ng tract.

  3. Ibigay ang tract sa may-bahay at pasiglahin siyang ipagpatuloy ang pagbasa rito.

  4. Bago umalis, ipakita ang tanong sa “Pag-isipan Ito,” at sabihing tatalakayin ninyo ang sagot ng Bibliya sa pagbalik mo.

Pagbalik mo, pag-usapan ang sagot at mag-iwan ng tanong na tatalakayin ninyo sa susunod na pagdalaw mo. Puwede kang pumili ng tanong na nasa ating website o publikasyon na binanggit sa likod ng tract. Kung angkop na, gamitin ang brosyur na Magandang Balita Mula sa Diyos! o ibang publikasyon na nasa ating Toolbox sa Pagtuturo.