Si Noe at ang pamilya niya habang pumapasok sa arka

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Enero 2020

Sampol na Pakikipag-usap

Pakikipag-usap tungkol sa pangalan ng Diyos, sa pangunahing katangian niya, at kung paano ka niya magiging kaibigan.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Ang Paglalang ni Jehova sa Lupa

Ano ang mga ginawa ni Jehova sa bawat araw ng paglalang?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Maipapaliwanag Mo Ba ang Iyong Paniniwala?

Bago natin maipaliwanag sa iba kung bakit tayo naniniwala sa paglalang, anong dalawang bagay ang kailangan muna nating gawin?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Ang Masaklap na Resulta ng Unang Kasinungalingan

Patuloy na inililigaw ni Satanas, ang ama ng kasinungalingan, ang mga tao.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Magpasimula ng Pag-uusap Gamit ang mga Tract

Paano mo gagamitin ang mga tract para makapagpasimula ng pag-uusap sa ministeryo?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

“Gayong-gayon ang Ginawa Niya”

Ano ang matututuhan natin sa pagsunod, pananampalataya, at kasipagan ni Noe?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

‘Iisa Lang ang Wika ng Buong Lupa’

Bakit naging iba-iba ang wika sa buong mundo? Paano pinagkakaisa ng Diyos ang kaniyang bayan na mula sa iba’t ibang bansa at wika?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Maging Isang Bihasang Manggagawa

Ang mga tool sa ating Toolbox sa Pagtuturo ay dinisenyo para makatulong sa ministeryo. Alam mo ba kung paano gagamitin ang mga ito?