Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | GAWA 23-24

Inakusahang Salot at Nagsusulsol ng Sedisyon

Inakusahang Salot at Nagsusulsol ng Sedisyon

23:12, 16; 24:2, 5, 6, 10-21

Ang mga Judio sa Jerusalem ay “nagpasiyang sumailalim ng isang sumpa” para mapatay si Pablo. (Gaw 23:12) Pero kalooban ni Jehova na magpatotoo si Pablo sa Roma. (Gaw 23:11) Narinig ng pamangkin ni Pablo ang tungkol sa pakana at iniulat ito, kaya hindi napatay si Pablo. (Gaw 23:16) Ano ang itinuturo sa iyo ng ulat na ito tungkol sa . . .

  • anumang pagtatangkang hadlangan ang layunin ng Diyos?

  • paraang maaaring gamitin ng Diyos para tulungan tayo?

  • lakas ng loob?