Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na Pakikipag-usap

Sampol na Pakikipag-usap

●○○UNANG PAG-UUSAP

Tanong: Mahalaga pa ba sa ngayon ang Bibliya?

Teksto: 2Ti 3:16

Iiwang Tanong: Ano ang mensahe ng Bibliya?

○●○ UNANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Ano ang mensahe ng Bibliya?

Teksto: Mat 6:10

Iiwang Tanong: Ano ang gagawin ng Kaharian ng Diyos?

○○● IKALAWANG PAGDALAW-MULI

Tanong: Ano ang gagawin ng Kaharian ng Diyos?

Teksto: Dan 2:44

Iiwang Tanong: Ano ang magiging epekto nito sa lupa?