Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | MATEO 1-3

“Ang Kaharian ng Langit ay Malapit Na”

“Ang Kaharian ng Langit ay Malapit Na”

3:4

  • Kitang-kita sa pananamit at hitsura ni Juan na namuhay siya nang simple, at lubusan niyang inilaan ang kaniyang buhay sa paggawa ng kalooban ng Diyos

  • Ang natatanging pribilehiyo ni Juan bilang tagapagpauna ni Jesus ay hindi matutumbasan ng anumang sakripisyong ginawa niya

Tutulong sa atin ang simpleng pamumuhay para higit na mapaglingkuran ang Diyos at maging masaya. Mapapasimple natin ang ating buhay kung . . .

  • aalamin natin ang talagang kailangan natin

  • aalisin natin ang di-kinakailangang gastusin

  • magtatakda tayo ng makatuwirang badyet

  • magbabawas tayo ng hindi na kinakailangang gamit

  • magbabayad tayo ng utang

  • babawasan natin ang sobrang sekular na trabaho

Kasama sa kinakain ni Juan ang balang at pulot-pukyutang ligáw

Anong tunguhin ang maaabot ko kapag simple ang pamumuhay ko?