Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pinakikinggan ng kongregasyon ang pasiya ng lupong tagapamahala

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | GAWA 15-16

Nagkakaisang Pasiya na Batay sa Salita ng Diyos

Nagkakaisang Pasiya na Batay sa Salita ng Diyos

Ano ang matututuhan natin sa paraan ng paglutas sa kasong ito?

15:1, 2—Maging mapagpakumbaba at matiisin. Sa halip na sila mismo ang lumutas sa isyu, humingi sina Pablo at Bernabe ng tagubilin mula sa organisasyon ni Jehova.

15:28, 29—Magtiwala sa organisasyon ng Diyos. May tiwala ang kongregasyon na aayusin ni Jehova ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng kaniyang banal na espiritu at ni Kristo Jesus.

16:4, 5—Sumunod. Dumami ang mga kongregasyon nang sundin nila ang patnubay ng lupong tagapamahala.