Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sina Pablo at Bernabe sa harap ni Sergio Paulo

 KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS | GAWA 12-14

Gumawa ng mga Alagad Sina Bernabe at Pablo sa Malalayong Lugar

Gumawa ng mga Alagad Sina Bernabe at Pablo sa Malalayong Lugar

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Sa kabila ng matinding pagsalansang, tinulungan nina Bernabe at Pablo ang maaamo na tanggapin ang Kristiyanismo

  • Nangaral sila sa mga taong may iba’t ibang pinagmulan

  • Pinatibay nila ang mga bagong alagad na “manatili sa pananampalataya”