Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na Presentasyon

Sampol na Presentasyon

GUMISING!

Tanong: Bakit kaya palalâ nang palalâ ang kalagayan sa mundo?

Teksto: Jer 10:23

Alok: Ipinaliliwanag ng magasing ito kung bakit milyon-milyon ang naniniwala sa isang magandang kinabukasan.

GUMISING!

Tanong: May pangalan ba ang Diyos?

Teksto: Aw 83:18

Alok: Tinatalakay sa artikulong ito ang kahulugan ng pangalan ng Diyos at kung bakit dapat itong gamitin. [Buksan sa artikulong “Ang Pangmalas ng Bibliya—Pangalan ng Diyos.”]

ITURO ANG KATOTOHANAN

Tanong: Mawawala pa kaya ang kamatayan?

Teksto: 1Co 15:26

Katotohanan: Aalisin ni Jehova ang kamatayan magpakailanman.

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.