Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Sampol na presentasyon

Sampol na presentasyon

GUMISING!

Tanong: Sa tingin mo, sulit bang baguhin ang pangit na mga nakaugalian natin?

Teksto: Ec 7:8a

Alok: Tinatalakay ng mga artikulong ito ang mga prinsipyo ng Bibliya na tutulong sa atin na makinabang sa ating mga nakaugalian.

GUMISING!

Tanong: Hindi natin maiiwasan ang mga pagbabago. Ano kaya ang pinakamagandang paraan para harapin ang mga ito?

Teksto: Ec 7:10

Alok: [Ipakita ang artikulo na nagsisimula sa pahina 10.] Tinatalakay ng artikulong ito ang mga simulain sa Bibliya na tutulong sa atin na harapin ang mga pagbabago.

MAKINIG SA DIYOS AT MABUHAY MAGPAKAILANMAN

Tanong: Lahat tayo ay may pangalan, pati na ang mga kapamilya at kaibigan natin. Ang Diyos kaya? Ano ang pangalan niya?

Teksto: Aw 83:18

Alok: Ipinapaliwanag ng brosyur na ito ang iba pang itinuturo ng Bibliya tungkol sa Diyos. [Itampok ang pahina 6 at 7.]

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.