Malugod na tinatanggap sa Memoryal ang isang baguhan

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Abril 2019

Sampol na Pakikipag-usap

Serye ng sampol na pakikipag-usap tungkol sa kamatayan ni Jesu-Kristo.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Pagiging Walang Asawa—Isang Kaloob

Paano magagamit ng isang walang asawa ang kaniyang kalagayan sa pinakamabuting paraan?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Si Jehova ay Tapat

Kapag may pagsubok, ibinibigay ni Jehova ang anumang kailangan natin para mabata ang pagsubok.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Paano Ka Maghahanda Para sa Memoryal?

Dapat nating ihanda ang ating puso. Paano?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Ang Diyos ang Magiging “Nag-iisang Tagapamahala ng Lahat”

Napakaganda ng kinabukasang naghihintay sa mga mananatiling tapat kay Jehova.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Si Jehova—“Ang Diyos na Nagbibigay ng Kaaliwan sa Anumang Sitwasyon”

Nagbibigay si Jehova ng kaaliwan sa pamamagitan ng kongregasyong Kristiyano.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kumuha ng Edukasyong Mula sa Diyos

Ang Dakilang Tagapagturo, si Jehova, ay nagbibigay ng pinakamahusay na edukasyon.