Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Mga Awiting Pang-Kaharian na Nagpapalakas ng Loob

Mga Awiting Pang-Kaharian na Nagpapalakas ng Loob

Pinuri nina Pablo at Silas ang Diyos sa pamamagitan ng awit habang nakabilanggo. (Gaw 16:25) Sa modernong panahon naman, ang ating mga kapananampalataya ay umawit ng mga awiting pang-Kaharian habang nasa kampong piitan sa Sachsenhausen sa Germany sa ilalim ng Nazi at habang nasa pagkatapon sa Siberia. Ipinakikita ng mga halimbawang ito na ang mga awitin ay nakapagpapalakas ng loob sa mga Kristiyanong napapaharap sa mga pagsubok.

Ang bagong aklat-awitan na Umawit Nang Masaya kay Jehova ay malapit nang lumabas sa maraming wika. Kapag may kopya na tayo nito, maaari nating praktisin ang mga awit sa ating pampamilyang pagsamba para maging pamilyar tayo sa mga liriko. (Efe 5:19) Pagkatapos, tutulungan tayo ng banal na espiritu na maalaala ang mga ito sa panahon ng pag-uusig. Nakatutulong ang mga awiting pang-Kaharian para makapagpokus tayo sa ating pag-asa. Mapalalakas nito ang ating loob kapag napapaharap tayo sa mga pagsubok. At kapag masaya tayo, maaawit natin nang may pagsasaya ang nakapagpapasiglang mga liriko nito dahil sa magandang kalagayan ng ating puso. (1Cr 15:16; Aw 33:1-3) Gamitin sana natin nang lubusan ang ating mga awiting pang-Kaharian!

PANOORIN ANG VIDEO NA ISANG KANTA NA NAGPATIBAY SA MGA TRABAHADOR. PAGKATAPOS, SAGUTIN ANG SUMUSUNOD NA MGA TANONG:

  • Bakit kumatha ng awit si Brother Frost?

  • Paano napatibay ng awiting iyon ang mga kapatid na nasa kampong piitan sa Sachsenhausen?

  • Sa anong mga kalagayan sa araw-araw puwede kang mapatibay ng mga awiting pang-Kaharian?

  • Anong mga awiting pang-Kaharian ang gusto mong kabisaduhin?