Malakias 4:1-6

  • Ang pagdating ni Elias bago ang araw ni Jehova (1-6)

    • “Sisikat ang araw ng katuwiran” (2)

4  “Dahil ang araw ay dumarating na gaya ng nagniningas na hurno,+ kung kailan ang lahat ng pangahas at ang lahat ng gumagawa ng masama ay magiging tulad ng pinaggapasan. At tiyak na lalamunin sila ng araw na dumarating,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “at walang matitira sa kanila kahit ugat o sanga.  Pero sa inyo na nagpaparangal* sa pangalan ko ay sisikat ang araw ng katuwiran, na ang mga sinag* ay nakapagpapagaling; at kayo ay magluluksuhan na parang mga pinatabang guya.”*  “At tatapakan ninyo ang masasama, dahil sila ay magiging gaya ng alabok sa inyong mga talampakan sa araw na kumilos ako,” ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.  “Alalahanin ninyo ang Kautusan ng lingkod kong si Moises, ang mga tuntunin at kahatulang ibinigay ko sa Horeb para sundin ng buong Israel.+  “Isusugo ko sa inyo ang propetang si Elias+ bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw ni Jehova.+  At ang puso ng mga ama ay gagawin niyang tulad ng sa mga anak,*+ at ang puso naman ng mga anak ay tulad ng sa mga ama; kung hindi, darating ako at hahampasin ko ang lupa at pupuksain ito.”

Talababa

Lit., “natatakot.”
Lit., “pakpak.”
O “batang baka.”
O “At panunumbalikin niya ang puso ng mga ama sa mga anak.”