Esther 10:1-3

  • Kadakilaan ni Mardokeo (1-3)

10  Puwersahang pinagtrabaho ni Haring Ahasuero ang mga tao sa sakop niyang mga lupain at isla sa dagat.  At ang lahat ng naisagawa niya sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan at kakayahan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan+ ng mga hari ng Media at Persia,+ pati ang detalyadong ulat ng kadakilaan na ipinagkaloob ng hari kay Mardokeo,+  dahil ang Judiong si Mardokeo ay ikalawa kay Haring Ahasuero. Dakila siya sa paningin ng mga Judio at iginagalang ng mga kapatid niya. Ginagawa niya ang makakabuti sa bayan niya at itinataguyod ang kapakanan ng* lahat ng kanilang inapo.

Talababa

Lit., “at nagsasalita siya ng kapayapaan para sa.”