Ikalawang Samuel 22:1-51

  • Pinuri ni David ang Diyos dahil sa Kaniyang pagliligtas (1-51)

    • “Si Jehova ang aking malaking bato” (2)

    • Tapat si Jehova sa mga tapat (26)

22  Umawit si David kay Jehova+ nang araw na iligtas siya ni Jehova mula sa kamay ng mga kaaway niya+ at mula sa kamay ni Saul.+  Inawit niya: “Si Jehova ang aking malaking bato at ang aking moog+ at tagapagligtas.+   Ang aking Diyos ang aking bato;+ sa kaniya ako nanganganlong,Ang aking kalasag+ at aking sungay* ng kaligtasan,* ang aking ligtas na kanlungan*+At lugar na matatakbuhan,+ ang aking tagapagligtas;+ inililigtas mo ako mula sa karahasan.   Tumatawag ako kay Jehova, na karapat-dapat purihin,At ililigtas niya ako sa mga kaaway ko.   Pinaghahampas ako ng nakamamatay na mga alon;+At natakot ako sa pagbaha ng walang-kuwentang mga tao.+   Ang mga lubid ng Libingan* ay pumulupot sa akin;+Ang mga bitag ng kamatayan ay sumalubong sa akin.+   Sa kagipitan ay tumawag ako kay Jehova,+Patuloy akong tumawag sa aking Diyos. At mula sa kaniyang templo ay narinig niya ang tinig ko;Narinig niya ang paghingi ko ng tulong.+   Nayanig ang lupa at umuga;+Ang mga pundasyon ng langit ay nayanig+At umuga dahil ginalit siya.+   Umusok ang ilong niya,At lumabas sa bibig niya ang tumutupok na apoy;+Lumagablab ang nagniningas na mga baga mula sa kaniya. 10  Pinayuko niya ang langit nang bumaba siya;+Makapal at maitim na ulap ang tinutuntungan niya.+ 11  Sumakay siya sa isang kerubin+ at dumating na lumilipad. Kitang-kita siya sa ibabaw ng mga pakpak ng isang espiritu.*+ 12  Pagkatapos, naglagay siya sa palibot niya ng kadiliman na parang tolda,+Ng maiitim at makakapal na ulap. 13  Mula sa liwanag sa harap niya ay lumagablab ang nagniningas na mga baga. 14  At nagpakulog si Jehova mula sa langit;+Ipinarinig ng Kataas-taasan ang kaniyang tinig.+ 15  Nagpakawala siya ng mga palaso,+ at nagkawatak-watak ang mga kaaway;Nagpakidlat siya, at nalito sila.+ 16  Lumitaw ang sahig ng dagat;+Nalantad ang mga pundasyon ng lupain dahil sa pagsaway ni Jehova,Dahil sa buga ng hangin mula sa kaniyang ilong.+ 17  Mula sa kaitaasan ay inabot niya ako;Hinawakan niya ako at iniahon mula sa malalim na tubig.+ 18  Iniligtas niya ako mula sa malakas kong kaaway,+Mula sa mga napopoot sa akin na mas malakas kaysa sa akin. 19  Sinalakay nila ako sa araw ng aking kagipitan,+Pero tinulungan ako ni Jehova. 20  Inilabas niya ako papunta sa isang ligtas* na lugar;+Iniligtas niya ako dahil nalulugod siya sa akin.+ 21  Ginagantihan ni Jehova ang paggawa ko ng tama;+Ginagantimpalaan niya ako dahil malinis* ang aking mga kamay.+ 22  Dahil sinunod ko ang mga daan ni Jehova,At hindi ako gumawa ng masama, hindi ko iniwan ang aking Diyos. 23  Ang lahat ng kahatulan* niya+ ay nasa harap ko;Hindi ako lilihis mula sa kaniyang mga kautusan.+ 24  Mananatili akong malinis*+ sa harap niya,At lalayo ako sa kasalanan.+ 25  Gantihan nawa ni Jehova ang paggawa ko ng tama,+Ang kalinisan* ko sa harap niya.+ 26  Magiging tapat ka sa mga tapat;+Hindi mo pababayaan ang mga walang kapintasan.+ 27  Sa mga taong dalisay ay ipinapakita mong dalisay ka,+Pero sa masasama ay ipinapakita mong matalino ka.*+ 28  Dahil inililigtas mo ang mga mapagpakumbaba,+Pero ikaw ay laban sa mga mapagmataas, at ibinababa mo sila.+ 29  Dahil ikaw ang aking lampara, O Jehova;+Pinagliliwanag ni Jehova ang kadiliman ko.+ 30  Sa tulong mo ay malalabanan ko ang grupo ng mga mandarambong;Sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos ay makaaakyat ako sa pader.+ 31  Ang daan ng tunay na Diyos ay perpekto;+Ang salita ni Jehova ay dalisay.+ Isa siyang kalasag sa lahat ng nanganganlong sa kaniya.+ 32  Dahil sino ang Diyos maliban kay Jehova?+ At sino ang bato maliban sa ating Diyos?+ 33  Ang tunay na Diyos ang aking matibay na tanggulan,+At gagawin niyang perpekto ang aking daan.+ 34  Ang mga paa ko ay ginagawa niyang gaya ng sa usa;Pinatatayo niya ako sa matataas na lugar.+ 35  Sinasanay niya ang mga kamay ko sa pakikipagdigma;Nababaluktot ng mga bisig ko ang tansong pana. 36  Ibinibigay mo sa akin ang iyong kalasag ng kaligtasan,At nagiging dakila ako dahil sa iyong kapakumbabaan.+ 37  Pinalalapad mo ang nilalakaran ko;Hindi madudulas ang aking mga paa.+ 38  Hahabulin ko at lilipulin ang mga kaaway ko;Hindi ako babalik hangga’t hindi sila nauubos. 39  Pupuksain ko sila at dudurugin, at hindi na sila makababangon;+Babagsak sila sa paanan ko. 40  Bibigyan mo ako ng lakas para sa pakikipagdigma;+Pababagsakin mo sa harap ko ang aking mga kalaban.+ 41  Pauurungin mo ang mga kaaway ko;*+Pupuksain* ko ang mga napopoot sa akin.+ 42  Humihingi sila ng tulong, pero walang nagliligtas sa kanila;Tumatawag pa nga sila kay Jehova, pero hindi niya sila sinasagot.+ 43  Dudurugin ko sila nang pino na gaya ng alabok;Pupulbusin ko sila at tatapakang gaya ng putik sa lansangan. 44  Ililigtas mo ako mula sa pamimintas ng aking bayan.+ Iingatan mo ako para maging pinuno ng mga bansa;+Paglilingkuran ako ng bayan na hindi ko kilala.+ 45  Nakayukong lalapit sa akin ang mga dayuhan;+Dahil sa maririnig nila tungkol sa akin ay mapapasunod ko sila.* 46  Panghihinaan ng loob* ang mga dayuhan;Lalabas silang nanginginig mula sa kanilang mga kuta. 47  Buháy si Jehova! Purihin ang aking Bato!+ Dakilain nawa ang Diyos, ang Bato na tagapagligtas ko.+ 48  Ang tunay na Diyos ang tagapaghiganti ko;+Isinusuko niya sa akin ang mga bayan;+ 49  Inililigtas niya ako sa mga kaaway ko. Itinataas mo ako+ mula sa mga sumasalakay sa akin;Sinasagip mo ako mula sa taong marahas.+ 50  Kaya pasasalamatan kita, O Jehova, sa gitna ng mga bansa,+At aawitan ko ng mga papuri ang* iyong pangalan:+ 51  Kamangha-mangha ang mga pagliligtas niya* sa kaniyang hari;+Nagpapakita siya ng tapat na pag-ibig sa kaniyang pinili,*Kay David at sa mga supling* niya magpakailanman.”+

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O “at aking makapangyarihang tagapagligtas.”
O “aking mataas at ligtas na lugar.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O “hangin.”
O “maluwang.”
O “walang-sala.”
O “batas.”
O “walang-sala.”
O “pagiging walang-sala.”
O posibleng “ay kikilos ka nang kakatwa.”
O “Ibibigay mo sa akin ang likod ng mga kaaway ko.”
Lit., “Patatahimikin.”
Lit., “Sa pagkarinig ng tainga, susunod sila sa akin.”
O “Maglalaho.”
O “At aawit ako at tutugtog para sa.”
O “Nagbibigay siya ng malalaking tagumpay.”
Lit., “pinahiran.”
Lit., “sa binhi.”