Ikalawang Cronica 2:1-18

  • Paghahanda sa pagtatayo ng templo (1-18)

2  Nag-utos ngayon si Solomon na magtayo ng bahay para sa pangalan ni Jehova+ at ng bahay* para sa kaharian niya.+  Nagpatawag si Solomon ng 70,000 lalaki para maging karaniwang manggagawa,* 80,000 lalaki para maging tagatabas ng bato sa mga bundok,+ at 3,600 para mangasiwa sa mga ito.+  At ipinasabi ni Solomon kay Hiram+ na hari ng Tiro: “Pinadalhan mo ang ama kong si David ng kahoy na sedro para sa pagtatayo ng bahay* na titirhan niya. Gawin mo rin iyon sa akin.+  Ngayon ay magtatayo ako ng isang bahay para sa pangalan ni Jehova na aking Diyos, para pabanalin iyon para sa kaniya, para magsunog ng mabangong insenso+ sa harap niya, at para laging makapaglagay roon ng magkakapatong na tinapay*+ at makapag-alay ng mga handog na sinusunog, sa umaga at sa gabi,+ sa mga Sabbath,+ sa mga bagong buwan,+ at sa mga panahon ng kapistahan+ ni Jehova na aming Diyos. Obligasyon ito ng Israel magpakailanman.  Ang bahay na itatayo ko ay magiging dakila, dahil ang Diyos namin ay mas dakila kaysa sa lahat ng iba pang diyos.  At sino ang makapagtatayo ng bahay para sa kaniya? Sa langit at sa langit ng mga langit ay hindi siya magkasya,+ kaya sino ako para makapagtayo ng bahay para sa kaniya? Ang maitatayo ko lang ay isang lugar na mapagsusunugan ng mga handog sa harap niya.  Ngayon ay magpadala ka sa akin ng isang bihasang manggagawa na marunong umukit at mahusay sa ginto, pilak, tanso,+ bakal, purpurang* lana, at sinulid na krimson* at asul. Magtatrabaho siya sa Juda at sa Jerusalem kasama ng mga bihasang manggagawa ko, na inihanda ni David na aking ama.+  At padalhan mo ako ng mga kahoy na sedro, enebro,+ at algum+ mula sa Lebanon, dahil alam na alam ko na makaranasan sa pagputol ng mga puno ng Lebanon ang mga lingkod mo.+ Magtatrabaho ang mga lingkod ko kasama ng mga lingkod mo+  para ipaghanda ako ng napakaraming kahoy, dahil ang bahay na itatayo ko ay napakalaki at kahanga-hanga. 10  Paglalaanan ko ng pagkain ang mga lingkod mo,+ ang mga tagaputol ng puno: 20,000 kor* ng trigo, 20,000 kor ng sebada, 20,000 bat* ng alak, at 20,000 bat ng langis.” 11  Kaya ipinadala ni Hiram na hari ng Tiro ang liham na ito para kay Solomon: “Mahal ni Jehova ang bayan niya kaya ginawa ka niyang hari nila.” 12  Sinabi pa ni Hiram: “Purihin nawa si Jehova na Diyos ng Israel, na gumawa ng langit at ng lupa, dahil binigyan niya si Haring David ng isang matalinong anak,+ na pinagkalooban ng talino at kaunawaan+ at magtatayo ng isang bahay para kay Jehova at ng isang bahay para sa kaharian niya. 13  Magpapadala ako ng isang bihasang manggagawa na may kaunawaan, si Hiram-abi,+ 14  anak ng isang babaeng Danita pero ang ama ay taga-Tiro; makaranasan siya at mahusay sa mga ginto, pilak, tanso, bakal, bato, kahoy, purpurang lana, asul na sinulid, magandang klase ng tela, at sinulid na krimson.*+ Marunong siya sa anumang gawaing pag-ukit at magagawa niya ang anumang disenyo na ibigay sa kaniya.+ Magtatrabaho siya kasama ng mga bihasang manggagawa mo at ng bihasang manggagawa ng panginoon kong si David na iyong ama. 15  Ngayon ay ipadala ng panginoon ko ang trigo, sebada, langis, at alak na ipinangako niya sa mga lingkod niya.+ 16  At puputol kami ng mga puno sa Lebanon,+ gaano man karami ang kailangan mo. Para madala iyon sa iyo, gagawin naming balsa ang mga iyon at idadaan sa dagat hanggang sa Jope;+ at dadalhin mo naman ang mga iyon sa Jerusalem.”+ 17  Pagkatapos, binilang ni Solomon ang lahat ng lalaking dayuhan na naninirahan sa lupain ng Israel,+ gaya ng sensus na ginawa noon ng ama niyang si David;+ 153,600 ang bilang ng mga ito. 18  Kaya inatasan niya ang 70,000 para maging karaniwang manggagawa,* 80,000 para maging tagatabas ng bato+ sa mga bundok, at 3,600 para mangasiwa sa pagtatrabaho ng mga tao.+

Talababa

O “palasyo.”
O “maging tagabuhat.”
O “palasyo.”
Tinapay na pantanghal.
O “kulay-ubeng.” Tingnan sa Glosari.
Matingkad na pula.
Ang isang kor ay 220 L. Tingnan ang Ap. B14.
Ang isang bat ay 22 L (5.81 gal). Tingnan ang Ap. B14.
Matingkad na pula.
O “maging tagabuhat.”