Ikalawang Cronica 19:1-11

  • Pinagsabihan ni Jehu si Jehosapat (1-3)

  • Mga reporma ni Jehosapat (4-11)

19  Pagkatapos, ligtas na* nakabalik si Haring Jehosapat ng Juda+ sa bahay* niya sa Jerusalem.  Sinalubong siya ni Jehu+ na anak ni Hanani+ na nakakakita ng pangitain. Sinabi nito kay Haring Jehosapat: “Ang masama ba ang dapat mong tulungan,+ at ang mga napopoot ba kay Jehova ang dapat mong mahalin?+ Dahil sa ginawa mo, nagalit sa iyo si Jehova.  Pero may mabubuting bagay na nakita sa iyo,+ dahil inalis mo ang mga sagradong poste* sa lupain at inihanda mo ang puso mo para* hanapin ang tunay na Diyos.”+  Nanatili si Jehosapat sa Jerusalem, at muli niyang pinuntahan ang bayan mula sa Beer-sheba hanggang sa mabundok na rehiyon ng Efraim,+ para ibalik sila kay Jehova na Diyos ng kanilang mga ninuno.+  Nag-atas din siya ng mga hukom sa buong lupain ng Juda, sa lahat ng napapaderang* lunsod.+  At sinabi niya sa mga hukom: “Mag-ingat kayo sa ginagawa ninyo, dahil hindi kayo humahatol para sa tao kundi para kay Jehova, at siya ay sumasainyo kapag humahatol kayo.+  Matakot kayo kay Jehova.+ Mag-ingat kayo sa ginagawa ninyo, dahil ang Diyos nating si Jehova ay laging makatarungan,+ walang kinikilingan,+ at hindi tumatanggap ng suhol.”+  Sa Jerusalem, inatasan din ni Jehosapat ang ilan sa mga Levita at mga saserdote at ang ilan sa mga ulo ng mga angkan ng Israel na maglingkod bilang mga hukom para kay Jehova at mag-asikaso sa mga kaso ng mga taga-Jerusalem.+  At inutusan niya sila: “Ganito ang dapat ninyong gawin nang may takot kay Jehova, katapatan, at buong puso: 10  Kapag ang mga kapatid ninyo mula sa lunsod nila ay nagharap ng kaso tungkol sa pagpatay+ o ng tanong tungkol sa isang kautusan, batas, mga tuntunin, o mga kahatulan, dapat ninyo silang babalaan para hindi sila magkasala kay Jehova; kung hindi, magagalit siya sa inyo at sa mga kapatid ninyo. Ito ang dapat ninyong gawin para hindi kayo magkasala. 11  Heto ang punong saserdoteng si Amarias na mamamahala sa inyo para sa bawat bagay na may kaugnayan kay Jehova.+ Si Zebadias na anak ni Ismael ang lider ng sambahayan ng Juda para sa bawat bagay na may kinalaman sa hari. At ang mga Levita ay maglilingkod bilang mga opisyal ninyo. Lakasan ninyo ang inyong loob at kumilos kayo, at patnubayan nawa ni Jehova ang mga gumagawa ng mabuti.”*+

Talababa

O “payapang.”
O “palasyo.”
Tingnan sa Glosari.
O “at determinado kang.”
O “nakukutaang.”
O “ang mabuti.”